Uutinen

YK:n ympäristökokous alkaa - "Kestävän kehityksen tavoitteita ei saavuteta ilman merkittäviä ympäristötoimia"

Maanantaina alkavan YK:n ympäristökokouksen UNEAn päätavoite on vahvistaa kestävän kehityksen ympäristötavoitteiden toteuttamista sekä keskustella vihreästä jälleenrakentamisesta ja kestävästä elvytyksestä koronapandemian jälkeen. Suomen YK-liiton vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila osallistuu Suomen valtuuskuntaan toisena kansalaisjärjestöjen edustajista.

Kuivuutta Etiopiassa
Kuva: Rauli Virtanen.

Maanantaina 22.2. alkaa vuoden 2021 ensimmäinen suuri YK:n ympäristökokous Yhdysvaltojen presidentin vaihtumisen jälkeen. "UNEAsta odotetaan positiivista poliittista viestiä siitä, että nyt päästään vauhdilla toimeen monenkeskisen ympäristöpolitiikan saralla", sanoo Suomen YK-liiton vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila. Kauppila osallistuu Suomen valtuuskuntaan kansalaisjärjestöjen edustajana yhdessä WWF:n ohjelmapäällikkö Anne Tarvaisen kanssa. Suomen valtuuskuntaa UNEAssa johtaa ympäristöministeri Krista Mikkonen.

Myöhemmin tänä vuonna järjestetään viime vuodelta siirtyneet biodiversiteettikokous ja ilmastokokous. "Näistä kokouksista olisi saatava vahvoja sitovia tavoitteita, jotta ihmiskunnan toimet saadaan kestävälle pohjalle tarpeeksi nopeasti", sanoo Kauppila. Biodiversiteettikokouksessa on tarkoitus päättää tavoitteista, joilla luonnon köyhtyminen saadaan pysäytettyä. Kokous pidetään ensi syksynä Kiinan Kunmingissä. Maailman maat ratkovat toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi marraskuussa Glasgow'ssa.

Ympäristötyön tueksi YK:n ympäristöohjelma UNEP julkaisi kokouksen alla kattavan tieteellisen raportin Making Peace with Nature, jossa käsitellään sitä, kuinka tieteen ja politiikan keinoin voidaan päästä oikealla tielle kestävän kehityksen tavoitteiden ja hiilineutraaliuden saavuttamisessa. Samalla voidaan muuttaa suuntaa luonnon monimuotoisuuden häviämisen ja jäte- ja saasteongelmien saralla.

Meidän tulee tehdä rauha luonnon kanssa ja lopettaa järjetön, itsetuhoinen toiminta.

Kauppila muistuttaa, että tälle tielle pääseminen vaatii muun muassa sitä, et muutamme suhtautumistamme ympäristöön ja pääsihteeri António Guterresin sanoin ”teemme rauhan luonnon kanssa ja lopetamme itsetuhoisen ja järjettömän toiminnan”. Raportin suosituksia ovat muun muassa ympäristöhaittojen ottaminen huomioon taloudellisen tuloksellisuuden laskennassa, hinnan asettaminen hiilelle, triljoonien dollarien fossiilisten polttoainetukien poistaminen ja kestämättömien maatalous- ja liikennetukien muuttaminen niin, että ne tukevat siirtymää kohti vähähiilistä ja kestävää yhteiskuntaa. Lisäksi raportissa painotetaan kunnianhimoisten luonnon monimuotoisuuden suojelun tavoitteiden tärkeyttä, siirtymistä kiertotalouteen ja laajan osallistumisen tärkeyttä. 

Virtuaalisessa kokouksessa on tarkoitus hyväksyä myös UNEPin keskipitkän aikavälin strategia, työohjelma ja budjetti. UNEPin keskipitkän aikavälin (2022-2025) strategian keskiössä ovat ympäristökriisit ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja saaste- ja jäteongelmat.

Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 50 vuotta Tukholman ympäristö- ja kehityskonferenssista, jonka yhtenä lopputulemana oli YK:n ympäristöohjelman perustaminen. Näin ollen myös UNEP juhlii ensi vuonna 50-vuotista taivaltaan.  

Mikä UNEA 5.1.?

  • UNEA on korkein globaaleista ympäristöasioista päättävä taho. Se kokoontuu joka toinen vuosi ja kokous järjestetään nyt viidettä kertaa.
  • Kokous on koronapandemiasta johtuen jaettu kahteen osaan. Vuoden 2021 osuudessa 22.-23.2. kokoonnutaan virtuaalisesti ja koronapandemiatilanteen salliessa vuoden 2022 helmi-maaliskuun vaihteessa tavataan paikan päällä Nairobissa, missä YK:n ympäristöohjelman UNEPin toimisto sijaitsee.
  • YK-kokoukset jakautuvat aina korkean tason osuuteen ja sitä edeltäviin virkahenkilöiden käymiin neuvotteluihin. UNEAn alustavat virkahenkilöiden neuvottelut käytiin 15.-17.2.
  • UNEA 5.1.:tä edelsi kolmipäiväinen YK:n päätoimijaryhmien foorumi (Global Major Groups and Other Stakeholder Forum) 9.-11.2. sekä UNEPin roolia tieteen, politiikan ja yrityselämän yhdistäjänä korostava Science-Policy-Business Forum, joka kokoontui 18.-20.2.2021. 
  • Lasten ja nuorten päätoimijaryhmä järjesti globaalin nuorten ympäristökokouksen 12.-13. ja 18.-20.2.   

UNEA: Programme | Environment Assembly (unep.org)

UNEPin uusi raportti: Launch of the UNEP Making Peace with Nature Report 

Ympäristöministeriön UNEA uutinen: YK:n ympäristökokouksen UNEAn teemoina luonto ja kestävä elvytys - Ympäristöministeriö 

 

Jenni Kauppila
YK-liiton vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila osallistuu ympäristökokous UNEA:an Suomen delegaatiossa. Kokous järjestetään virtuaalisena. Kuva: Elina Laiho / YK-liitto.