Uutinen

YK:n ruokahuippukokous: lapsi kuolee nälkään joka viides sekunti

YK viimeviikkoinen ruokahuippukokous avattiin Roomassa pääsihteeri Ban Ki-moonin sanoilla, joiden mukaan maailmassa kuolee päivittäin yli 17 000 lasta nälkään, vaikka maailmasta löytyy ravintoa jokaiselle jopa yli tarpeen.

"Maailmassa on yli miljardi nälkää näkevää", kertoi Ban kokoukseen osallistuneille peräänkuuluttaen välittömiä toimia asian muuttamiseksi. Ban itse paastosi edellisen päivän kunnioittakseen kaikkia nälkää näkeviä. "Se ei ollut helppoa, mutta valitettavan monelle se on arkea".

Kokoukseen osallistuneet valtioiden johtajat hyväksyivät yksimielisesti julistuksen, jolla pyritään mahdollisimman nopeasti hävittämään nälänhätä pysyvästi maailmasta. He myös sitoutuivat kasvattamaan maatalouteen kohdistuvia rahoituksia, tukemaan uusia investointeja sekä pyrkimykseen ennakoida ilmastonmuutoksesta johtuvia, ruokaturvaan kohdistuvia haasteita.

Ban esitti kokouksessa keinoja, joilla voitaisiin taistella ilmaston muutoksen aiheuttamia vitsauksia vastaan, ja joilla pystyttäisiin ruokkimaan kaikki maailman ihmiset, joita tällä väkiluvun kasvuvauhdilla tulee vuoteen 2050 mennessä olemaan 9,1 miljardia. Näitä keinoja ovat muun muassa ruoka-apu, sosiaaliset turvaverkot, pitkäaikaisten tavoitteiden ja investointien turvaaminen, vapaammat markkinat sekä reilumpi kaupankäynti ennen kaikkea pienviljelijöille ja erityisesti naisille.

"Pienviljelijät ovat ravintoturvallisuuden ja köyhyyden alentamisen sielu", Ban julisti. "Meidän tulee vastustaa protektionismia sekä lopettaa sellaisten avustusten jakaminen, jotka vääristävät markkinoita. Tämä on ruokaturvan tavoitteiden ydin. Ei riitä, että ruokimme nälkäiset. Meidän tulee myös auttaa heitä tuottamaan itse oma ravintonsa", Ban totesi.

Ban varoitteli myös vallalla olevasta ketjureaktiosta, jossa energian hinnan nousu on vaikuttanut ruoan hinnan nousemiseen ja siitä edelleen ihmisten varallisuuteen. "Kyseessä on noidankehä, joka vaikuttaa jokaiseen. Miljoonat perheet ovat ajautuneet köyhyyden partaalle, ja jopa 30 valtiossa on tämän johdosta havaittavissa poliittista levottomuutta." Banin mukaan ei riitä, että kriisejä käsitellään vain niitä kohdattaessa. "Koska ongelmien juuret istuvat syvällä, tulemme kohtaamaan alituiseen kriisejä - ellemme ala toimia."

Ban totesi ruokakriisin ja ilmaston lämpenemisen kulkevan käsi kädessä ja toivoi, että ensi kuun Kööpenhaminan ilmastokokouksessa päästäisiin yhteisymmärrykseen kasvihuonekaasupäästöistä. Muun muassa Himalajan jäätiköiden sulaminen vaikuttaisi jo yksin Aasiassa jopa miljardiin ihmiseen.

"Tämä huippukokous on tärkeä kuten myös ensi kuun huippukokous. Ruokaturvaa ei voi olla ilman ilmastoturvallisuutta", sanoi Ban peräänkuuluttaen selkeitä ratkaisuja, joilla voitaisiin vaikuttaa nälkää näkevien elämään ja joilla voitaisiin estää mahdollisia tulevia kärsimyksiä.

Uutinen englanniksi:

At UN food summit, Ban lays out steps to save millions from hunger