Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Uutinen

YK-raportti: Nuorisotyöttömyys keskeinen tekijä arabimaiden kansannousuissa

6.2.2012

YK:n pääsihteeristön taloudellisten ja sosiaalisten asioiden osaston (DESA) raportti "Youth Employment: Youth Perspectives on the Pursuit of Decent Work in Changing Times" toteaa, että Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maiden korkeat nuorisotyöttömyysluvut ovat epäilemättä olleet keskeisellä sijalla siinä kehityksessä, joka johti viime vuonna useisiin kansannousuihin arabimaissa. Nuorten työttömyysaste oli vuonna 2010 25,5 % (Lähi-itä) ja 28,8 % (Pohjois-Afrikka). Pohjois-Afrikan osalta nuorten naisten työttömyys oli peräti 34,1 %.

Nuorten naisten työttömyysluvut ovatkin jatkuneet huolestuttavina, vaikka tyttöjen koulutustaso ko. alueiden maissa on yleisesti ottaen noussut. Lisäksi nuoret naiset päätyvät miehiä useammin epävakaisiin, osa-aikaisiin ja matalapalkkaisiin töihin. Maailmanlaajuisen talouskriisin seurauksena nuorisotyöttömyys nousi kaikkien aikojen huippulukemiinsa vuonna 2009, jolloin työttömänä oli arviolta 75,8 miljoona nuorta.

YK:n pääsihteeri muistuttaa, että tällä hetkellä maailmaa kansoittaa historian suurin nuorten sukupolvi.

"Nuoret vaativat oikeuksiaan ja kuuluvampaa ääntä taloudellisessa ja poliittisessa elämässä. Meidän tulee yhdistää koko YK-järjestelmän ponnistelut ennennäkemättömällä tavalla tukeaksemme uutta työllistävää talouskasvua. Aloittakaamme nuorista."

Nuoret huolissaan palkan riittävyydestä ja työn jatkuvuudesta

Raportista käy ilmi, että nuorten huolet ovat hämmästyttävän samanlaisia joka puolella maailmaa. Eniten nuoria huolestuttaa saavutetun työpaikan pysyvyys ja palkan riittävyys elinkustannusten kattamiseen.

Lisäksi monet nuoret ovat sitä mieltä, että akateeminen koulutus ei nykyaikana enää "takaa" hyvää työpaikkaa, eikä useimmiten aidosti valmista nuorta työelämään. Tutkimukseen internetin välityksellä osallistuneet nuoret näkivät myös, että kuilu yksityisten ja julkisten oppilaitosten välillä on edelleen liian suuri.

DESA:n raportti julkaistiin tänään New Yorkissa klo 16 Suomen aikaa. Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa verkossa. Raportin englanninkielinen tiivistelmä on luettavissa oheisesta liitetiedostosta.

UN News: UN's global report on yout highlights rising concerns over lack of job prospects