Uutinen

YK perustaa uuden toimielimen ajamaan naisten oikeuksia

YK:n yleiskokous hyväksyi 14.9. päätöslauselman koskien uuden gender-yksikön luomista. Ehdotus uudesta toimielimestä esitettiin vuonna 2006 niin sanotussa Delivering as One -raportissa.

Uusi, alipääsihteeritasoisesti johdettu tasa-arvoyksikkö tulee kokoamaan yhteen neljä keskeistä toimijaa: YK:n naistenrahasto (UNIFEM), sihteeristön taloudellisten ja sosiaalisten asiain osaston alaisuudessa toimiva naisten asemaa edistävä alaosasto (DAW), tasa-arvokysymysten ja naisten aseman erityisneuvonantajan toimisto (OSAGI) sekä kansainvälinen tutkimus- ja koulutusinstituutti naisten aseman parantamiseksi (INSTRAW).

Pääsihteeri Ban Ki-moon totesi olevansa ”erittäin tyytyväinen” siitä, että yleiskokous hyväksyi ehdotuksen ”määrätietoisemmasta naisten oikeuksien edistämisestä YK:n uudistuneessa kokonaisuudessa".

“YK on ottanut merkittävän askeleen eteenpäin vahvistaessaan omaa toimintaansa sukupuolten väliseen tasa-arvotyöhön ja naisten voimauttamiseen liittyen. Tärkeä askel on otettu myös päätöslauselman toiseen keskeiseen osioon liittyen. On tärkeää varmistaa järjestön operationaalisen kehitystoiminnan tehokkuus", Ban Ki-moon toteaa lausunnossaan.

Pääsihteerin mukaan hän on nimittänyt enemmän naisia johtaviin asemiin kuin kukaan muu YK:n historian aikana, muun muassa yhdeksän heistä alipääsihteeritasolle. Naisten lukumäärä johtavissa asemissa onkin kasvanut 40 prosentilla Banin virka-aikana.

Yleiskokouksen päätöslauselma asettaa pääsihteerille tehtäväksi välittää jäsenvaltioille kattava ehdotus, jossa hahmotellaan muun muassa uuden toimielimen missio, rakenne ja rahoitus, jotta yksikön perustamistoimet voidaan käynnistää mahdollisimman pian.

Päätöslauselman esittämisen jälkeen hallinnollisesti UNDP:n alla toimiva YK:n naistenrahasto UNIFEM julkaisi lausunnon, jossa se toivotti kolme vuotta kestäneiden, rakennetta ja operationaalista toteutusta käsitelleiden keskustelujen jälkeen jäsenvaltioilta saadun ”yksimielisen ja vahvan tuen” erittäin tervetulleeksi. 

Uutinen englanniksi:

UN to establish single new agency to deal with rights of women

Lue lisää:

Lehdistötiedote yleiskokouksen istunnosta (eng)

Pääsihteerin lausunto aiheesta (eng)