Uutinen

YK-nuorisodelegaatin haku auki

Vuoden 2014 YK-nuorisodelegaatti Joel Linnainmäki. Kuva: Anna Autio

Allianssi ja Suomen YK-liitto hakevat aktiivista nuorisotoimijaa Suomen YK-nuorisodelegaatiksi 2015.

Delegaatin tehtävänä on toimia linkkinä Suomen nuorten ja YK:n välillä, edustaa nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistua tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja Euroopassa.

YK-delegaatin kausi alkaa tammikuussa 2015 ja kestää huhtikuuhun 2016. Tehtävä huipentuu osallistumiseen YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa syksyllä 2015 nuorisokysymysten käsittelyn aikaan.

YK-delegaatti valitaan jo 17. kerran. Kyseessä on ainutlaatuinen mahdollisuus kasvattaa omaa kansainvälistä osaamistaan, edistää nuorten äänen kuulumista ja päästä vaikuttamaan nuorten asioihin YK:ssa. Delegaatin tukena ovat Allianssin ja YK-liiton toimistot sekä luottamushenkilöt, yhteistyötä tehdään läheisesti myös ulkoministeriön ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.

YK:n nuoriso-ohjelma ja ajankohtaiset YK-kysymykset, kuten uudet kestävän kehityksen tavoitteet, ohjaavat delegaatin tehtävää. Valittava henkilö sitoutuu Allianssin ja YK-liiton kanssa yhdessä toteutettavaan YK-asioihin liittyvään edustus- ja tiedotustyöhön. Nuorisodelegaatti myös vierailee oppilaitoksissa ja tilaisuuksissa kertomassa tehtävästään nuorisodelegaattina ja kuulemassa nuorten näkemyksiä YK-asioista. YK-nuorisodelegaatti osallistuu YK-liiton globaalikasvatustoimintaan, Allianssin kansainvälisen politiikan jaoston ja työryhmien kokouksiin sekä tarvittaessa myös YK-liiton hallituksen kokouksiin.

Hakijan tulee olla nuori (18-28 –vuotias), nuoriso- tai kansalaisjärjestöissä jonkin verran kokemusta hankkinut, kielitaitoinen, YK- asioista kiinnostunut ja niitä jo jonkin verran tunteva, tehtävään koko ajaksi sitoutunut, esiintymistaitoinen ja sosiaalinen sekä kykenevä kirjoittamaan blogia, raportteja ja artikkeleita aiheesta. Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut korvataan.

Hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kv [ät] alli.fi otsikolla "YK-Nuorisodelegaatti 2015". Hakemuksen tulee olla perillä Allianssissa viimeistään tiistaina 18.11. Luottamustehtävään liittyvät haastattelut järjestetään 25.-27.11.2014.

Hakemukseen kuuluvat seuraavat dokumentit:
a) Täytetty hakukaavake (kts. tiedostoissa sivun alareunassa)
b) Motivaatiokirje
c) CV
d) Esittävän tahon suosituskirje, josta käy ilmi ko. tahon kiinnostus kansainväliseen toimintaan ja motiivi suositella henkilöä YK-nuorisodelegaatiksi. Suosittelevan tahon tulee olla nuoriso- tai kansalaisjärjestöjärjestö, nuorten parissa toimiva organisaatio tai yhteisö.

Lisätietoja:

Johtaja Henni Axelin
henni.axelin(a)alli.fi, 040 900 4881

Kouluttaja Rosa Puhakainen-Mattila
rosa.puhakainen(a)ykliitto.fi, 0452641892

YK-nuorisodelegaatti 2014 Joel Linnainmäki, joel.linnainmaki(a)gmail.com

hakukaavake_nuorisodelegaatti_2015.docx