Uutinen

Vesi on ihmisen perusoikeus

Tänään vietetään kansainvälistä vesipäivää. Puhtaaseen veteen ja sen puutteeseen liittyvät ongelmat ovat merkittäviä: lähes 800 miljoonaa ihmistä ei saa juodakseen puhdasta vettä ja 2,5 miljardia ihmistä elää ilman kunnollista sanitaatiota. Vesipäivällä pyritään muistuttamaan puhtaan veden merkityksestä ja tärkeydestä ihmisille ympäri maailman.

Päivän yhteydessä muistetaan myös käynnissä olevaa Kansainvälistä vesiyhteistyön vuotta. YK:n sisäinen yhteistyöjärjestö UN-Water on ylläpitänyt kansainvälistä keskustelua ja julkaissut eilen konsultaatiosta loppuraportin, joka korostaa muun muassa vettä universaalina oikeutena ja elinehtona pyrkimykselle taistella nälänhätää ja köyhyyttä vastaan sekä edistää terveyttä ja koulutusta ympäri maailman.

Raportti muistuttaa kestävän kehityksen periaatteiden kunnioittamisen tärkeydestä: puhtaan veden varantoja on käytettävä kestävällä tavalla ja ekosysteemejä joihin vettä varastoituu on suojeltava. Puhdas vesi on valjastettava ihmisten, maatalouden ja teollisuuden käyttöön oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Tuloksia voidaan saavuttaa vain parantamalla ihmisten tietoisuutta oikeuksistaan veteen ja osallistamalla heitä parempien käytäntöjen suunnittelussa, toteuttamisessa ja valvomisessa. Raportti myös korostaa, että yksi keino edistää asiaa ja vastuullisuutta olisi kehittää kehitysapua siten, että se huomioisi vedensaannin ja sanitaation edistämistä juuri eniten ongelmista kärsivillä alueilla.

Myös sellaisten kuluttajien, joiden elämänlaatu ei ole niin tiukasti kiinni veteen liittyvistä kysymyksistä, tulisi nähdä miten omalla toiminnalla on vaikutus maailman vesivarantoihin epäsuoran vedenkulutuksen takia. Vesipäivän asiasta keskustellaan mediassa ja tapahtumissa ympäri maailmaa, jotta puhdasta vettä olisi myös tuleville sukupolville.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin tervehdys vesipäivänä

"Tuhannet ovat eläneet ilman rakkautta, yksikään ei ilman vettä" (UNRIC)

Thematic Consultation on Water -raportti (World We Want 2015)

Seuraa sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua Twitter-syötteessä.