Uutinen

UUTTA: Suomi ja YK -tehtäväkokonaisuus kouluille!

26.11.1990. Suomalaiset YK-rauhanturvaajat keskustelevat libanonilaisen pojan kanssa UNFIl-operaation aikana. Kuva: UN Photo / John Isaac

YK-liitto on julkistanut tuoreen verkkokokonaisuuden, joka käsittelee Suomen toimintaa YK:ssa liki 60 vuotta kestäneen jäsenyytemme ajan.

Osana liiton ylläpitämää YK.fi -sivustoa julkaistu 'Suomi ja YK' -kokonaisuus valottaa Suomen kohtaamia haasteita ja maamme vahvuuksia maailmanjärjestöjen jäsenenä 50-luvulta tähän päivään. Osiossa tarkastellaan muun muassa sitä poliittista tilannetta, joka maailmassa vallitsi Suomen liittyessä YK:hon vuonna 1955.

Suomi ja YK -osiossa pureudutaan lisäksi Suomelle tärkeisiin asioihin monenkeskisessä yhteistyössä ja kerrotaan niistä ajankohtaisista asioista, joihin Suomi pyrkii nykyisellään vaikuttamaan. Mukana ovat niin ihmisoikeudet, rauhanvälittäminen kuin humanitaarinen toimintakin.

Suomi ja YK -osiossa käydään myös läpi ne YK:n järjestöt ja rahastot, joita Suomi rahoittaa. Kaikkiaan Suomi ja YK tarjoaa tiiviin ja kiinnostavan paketin tietoa siitä, mitä Suomi YK:ssa tekee ja helpottaa osaltaan laajojen asiayhteyksien hahmottamista.

Opettajien käyttöön laaditut valmiit tehtävät on helppo hyödyntää oppitunneilla. Tehtävät on suunniteltu tehtäviksi joko tunnilla 2-3 hengen ryhmissä tai vaihtoehtoisesti kotitehtävinä. YK.fi on kaikkine osa-alueineen täysin ilmainen.

YK.fi - Suomi ja YK