Uutinen

Uusi YK-järjestelmää koskeva sivusto on avattu


Suomen YK-liiton uusin verkkojulkaisu, YK.fi, on avattu tänään.

Verkkojulkaisu sisältää suomenkielisen YK-järjestelmää koskevan tiedon ja ohjaa relevantin lisätiedon äärelle. Sivusto auttaa YK-järjestelmän hahmottamista, sillä se esittelee eri toimijoita ja toimielimiä yksityiskohtaisesti sekä tuo esille niiden välisiä yhteyksiä.

Verkkosivustossa on kuusi pääosiota. Ensimmäinen osio käsittelee YK-järjestelmää ja sen historiaa. Viisi muuta osiota jakautuvat temaattisesti YK:n toimintasektorien mukaan; rauha ja turvallisuus, kehitys, ihmisoikeudet, humanitaarinen toiminta ja kansainvälinen oikeus.

YK.fi sopii hyvin myös opetuskäyttöön eri oppiaineissa ja -asteilla. Sivusto sisältää myös monipuolisen hakutoiminnon, jonka avulla YK-termien englannin- tai suomenkielisiä käännöksiä voidaan mahdollista etsiä. Sanaston suhteen on huomioitava, ettei YK-liitto vastaa termistön virallisista käännöksistä, vaan virallisen suomennoksen puuttuessa kyseessä on liiton käännössuositus.

YK.fi perustuu Suomen YK-liiton vuonna 2009 julkaisemaan YK-oppaaseen 'Yhdistyneet kansakunnat - järjestelmä ja toiminta yksissä kansissa' (toim. Inka Leisma). YK.fi-sivuston ylläpidosta vastaa niinikään YK-liitto.