Uutinen

Uusi suomenkielinen käsikirja YK:sta julkaistu

Yhdistyneet kansakunnat - järjestelmä ja toiminta yksissä kansissa on opas, joka auttaa lukijaa hahmottamaan YK-järjestelmää kokonaisuutena. Oppaassa esitellään eri toimijoita ja toimielimiä yksityiskohtaisesti sekä tuodaan esille niiden välisiä yhteyksiä. Parhaassa tapauksessa opas auttaa lukijaa näkemään mediassa esiin nostettujen uutisten taakse ja ymmärtämään niitä hieman paremmin.

Suomen YK-liitto ei ole aikaisemmin julkaissut näin laajalti YK-järjestelmää ja temaattisia toiminta-alueita käsittelevää opasta. Vaikka tässä oppaassa keskitymme YK:hon, tiedostamme toki, että YK-järjestelmästä ja sen monialaisesta toiminnasta ei voi puhua tyhjiössä. Maailmanpolitiikassa asiat ja toimijat liittyvät toisiinsa monimutkaisin säikein, ja YK:n toiminnan kuvaaminen irrallaan muista prosesseista ja toimijoista on haasteellista.

Yhdistyneet kansakunnat - järjestelmä ja toiminta yksissä kansissa tarjoaa kattavat perustiedot järjestön rakenteista ja toiminnasta eri aloilla. Nyt julkaistua opasta kannattaa lukea rinnakkain vuonna 2006 julkaisemamme Mihin YK:ta tarvitaan -oppaan kanssa, joka kysyy, mihin YK:ta oikeastaan tarvitaan.

Oppaassa on kaksi osaa, joista ensimmäinen kuvaa järjestön rakennetta ja toinen peruskirjassa määriteltyjä temaattisia toiminta-alueita. Järjestön rakennetta käsittelevissä luvuissa kerrotaan YK:n uudistamisesta.

Kuljetamme tekstissä mukana monia päätöslauselmatietoja sekä esimerkiksi erilaisten toimielinten englanninkielisiä nimiä ja lyhenteitä, jotta lisätiedon etsiminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Tekstin sekaan on myös sijoitettu tiiviitä faktalaatikkoja sekä huomionarvoisia tekstinostoja. Oppaan lopusta löytyvät monipuoliset hakemistot auttavat tiedonhaussa.

Tutustu julkaisun pdf-versioon aineistotietokannassamme.