Uutinen

UTAGoesUN: Naiset konflikteissa - uhreja vai asiantuntijoita?

6.3.2015. Liberian presidentti Ellen Johnson Sirleaf puhumassa turvallisuusneuvostolle. Johnson Sirleaf on ollut aktiivinen 1325-päästöslauselman edistämisessä. UN Photo/Evan Schneider

Konflikteja pystytään ennaltaehkäisemään kehitysyhteistyöllä, ihmisoikeuksia ja demokratiaa edistämällä sekä työskentelemällä maapallon resurssien kestävämmän käytön ja resurssien oikeudenmukaisemman jaon puolesta. Demokraattiset, tasa-arvoa tunnustavat ja vakaat valtiot päätyvät erittäin harvoin sisällissotaan tai sotilaalliseen konfliktiin keskenään. Tällaisilla valtioilla on myös yleensä paremmat edellytykset ratkaista konflikteja, jos tilanne ajautuu niin vakavaksi.

Useimmiten väkivalta konflikteissa kohdistuu huomattavassa määrin siviileihin ja siten myös naisiin. Naiset ja lapset ovat konflikteissa osallisuutensa ja kokemustensa kautta sekä uhreja että asiantuntijoita. Miesten lähdettyä varsinaisiin sotatoimiin, naiset ylläpitävät usein kotia ja pyörittävät sen arkea myös taloudellisesti. Tämän vuoksi naisilla on myös näkemystä konfliktien ratkaisemiseen ja kestävän rauhan luomiseen.

Naiset vaikuttavat myös suuresti lastensa ja lastenlastensa käyttäytymiseen, arvoihin ja asenteisiin. Ottamalla naiset mukaan koko rauhanrakennustyöhön voidaan saavuttaa yli sukupolvien ulottuvaa myönteistä kehitystä rauhanomaisen yhteiskunnan rakentamiseksi ja turvaamiseksi. Naisten roolilla ja asemalla ennen ja jälkeen konflikteja sekä niiden aikana on merkittävä vaikutus siihen, miten maa selviää kriiseistä ja miten vakaaksi kriisialue muodostuu. Silti naiset nähdään vieläkin enemmän väkivallan kohteina kuin väkivaltaa ehkäisevinä toimijoina.

Seksuaalinen väkivalta konflikteissa on vakava rikos. On erittäin tärkeää, että konflikteihin liittyvät seksuaalirikokset ja sukupuoleen perustuvat väkivaltarikokset tutkitaan asianmukaisesti, puututaan rankaisemattomuuteen ja tuetaan uhreja. Laiminlyömällä tämä romahdutetaan yhteiskunnan rakenteet ja arvot sukupolviksi eteenpäin.

Nykyään tiedostetaan ja ymmärretään myös laajasti sukupuolten välisen tasa-arvon laiminlyönnin merkitys ja vaikutukset kansainväliselle turvallisuudelle. Naisilla on rooli konfliktin kaikissa vaiheissa, niin ennaltaehkäisemisessä ja kriisinhallinnassa kuin rauhanneuvotteluissa sekä rauhanrakentamisessakin.

On tärkeää, että miehet puhuvat ja toimivat tasa-arvon puolesta, eivät ainoastaan naiset. Erityisesti hauraissa valtioissa yksi keskeisimpiä tehtäviä on naisten oikeuksien edistäminen. Tämän katsotaan useasti olevan kestävin tie rauhaan. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women tekee yhteistyötä yli sadassa maassa tasa-arvon ja naisten voimaannuttamisen puolesta.

Teksti: Siina Lepola, Njoki Githieya ja Maija Laukka

Kirjoittajat ovat Tampereen yliopiston opiskelijoita, jotka osallistuivat YK-liiton tukemalle opintomatkalle New Yorkin YK-järjestöihin huhtikuussa 2016. Kirjoitus on syntynyt osana opintomatkaa, eikä välttämättä edusta YK-liiton näkemyksiä.

Lue lisää aiheesta Naiset, rauha ja turvallisuus