Uutinen

UNFPA: Tulevaisuutemme riippuu 10-vuotiaista tytöistä

Kuva: UNFPA / State of the World Population 2016

YK:n väestörahaston State of the World Population 2016 -raportti keskittyy tarkastelemaan 10-vuotiaiden tyttöjen sukupolvea ja heidän rooliaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

10-vuotiaat tytöt ovat 25-vuotiaita vuonna 2030, jolloin kestävän kehityksen tavoitteiden määräaika umpeutuu. Toiset tytöistä on saatettu naittaa alaikäisenä avioliittoon, toiset ovat saaneet puolestaan tehdä elämässään vapaita valintoja niin koulutuksen kuin esimerkiksi avioitumisenkin suhteen. UNFPA:n raportissa esitellään kymmenen 10-vuotiasta tyttöä eri puolilta maailmaa ja tutustutaan heidän elämäänsä, toiveisiinsa ja unelmiinsa. Tyttöjen unelmat ja toiveet ovatkin varsin samankaltaisia riippumatta siitä, mistä päin maailman he ovat kotoisin.

Raportin keskeinen löydös on, että 10-vuotiaiden tyttöjen asemalla tänä päivänä on suuri vaikutus siihen, saavutetaanko Agenda2030:ssa asetetut, maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet. Raportissa kysytään, tulevatko tämän päivän kymmenvuotiaat olemaan vuonna 2030 terveempiä ja tasa-arvoisempia kuin tänään? Vastaus tähän kysymykseen määrittelee pitkälti sen, mihin suuntaan ihmiskunnan tulevaisuus kulkee.

Tytöt ovat erityisen tärkeässä asemassa siksi, että globaalisti tyttöjen asema on edelleen poikia heikompi niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. Tytöt saavat peruskoulunsa poikia harvemmin päätöksensa ja he ovat poikia useammin vaarassa tulla naitetuksi alaikäisinä. Samoin lapsiäitiys on edelleen monin paikoin vakava ongelma.

Raportti tekeekin kymmenen suositusta, joiden avulla 10-vuotiaiden tyttöjen asemaa tulisi maailmanlaajuisesti vahvistaa. Näitä toimia ovat mm. tyttöjen laillisten oikeuksien parantaminen, lapsiavioliittoihin puuttuminen, terveyspalvelujen parantaminen 10-vuotistarkastuksen muodossa, tyttöjen johdonmukainen osallistaminen, tyttöjen terveyshaasteiden parempi seuraaminen tilastotiedon avulla sekä syrjivien rakenteiden systemaattinen purkaminen.

UNFPA:n apulaispääsihteeri Laura Londén vieraili YK-liitossa

YK:n väestörahasto UNFPA:n apulaispääsihteeri Laura Londén veti runsaasti väkeä YK-liittoon keskiviikkona, kun Londén tapasi järjestön tiloissa kansalaisjärjestöjen edustajia.

Londénin vierailu Suomessa liittyi erityisesti UNFPA:n State of the World Population 2016 -raporttiin. Keskustelussa Londénia ja järjestöjen edustajia puhututti muun muassa sukupuolten tasa-arvon tila Suomessa sekä ajankohtaiset asiat liittyen Agenda 2030:n toimeenpanoon.

Keskustelua syntyi runsaasti. Londén oli erityisen vaikuttunut nuorten runsaasta osallistumisesta, sillä paikalla oli useita YK-nuorten edustajia. YK:n tulee Londénin mukaan pystyä mukautumaan nuorten tarpeisiin ja välttää esimerkiksi nuorille usein turhan monimutkaista kieltä. Londén painotti niinikään, että nuoriin, ja erityisesti tyttöihin, tulee panostaa nyt, jotta kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Kehitysyhteistyön määrärahojen leikkauksista puhuttaessa Londén huomautti myös muista uusista haasteista. Hänen mukaan yksi suurimmista haasteista on rahoituksen luonteen muuttuminen ydinrahoituksesta korvamerkittyyn rahoitukseen. Tämä vaikeuttaa hänen mukaansa YK:n mahdollisuutta reagoida äkillisesti ilmeneviin kriiseihin.

Keskustelua herätti myös osallistujien ja Londénin yhteinen huomio siitä, kuinka kehitysyhteistyötä tulee entistä enemmän perustella taloudellisin luvuin. Tilastoilla ja inhimillisillä kertomuksilla on kuitenkin edelleen oma roolinsa kokonaisuudessa.

Lue raportti UNFPA:n sivuilla (englanniksi)

Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteista (YK.fi)

swop_2016_english_highlights_brochure.pdf