Uutinen

UN Women saa pian alipääsihteerin

2.9.2010

Viisi vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen YK:n yleiskokous hyväksyi heinäkuun 2. päivänä päätöslauselman, jolla perustettiin YK:lle uusi tasa-arvoelin, UN Women. Prosessi tämän uuden YK-elimen alipääsihteerin nimittämiseksi on nyt loppusuoralla.

UN Women koostuu neljästä jo olemassa olevasta YK-elimestä, jotka toimivat nais- ja tasa-arvokysymysten parissa ja sen perustaminen on osa käynnissä olevaa YK-reformia (System-wide Coherence). Uusi alipääsihteeri aloittaa näillä näkymin tehtävässään jo lokakuussa ja UN Women käynnistää operatiivisen toimintansa tammikuun 2011 alkuun mennessä.

YK:n pääsihteerin kanslian kerrotaan harkinneen tehtävään yli 20:ta virallista ehdokasta. Yhtätoista heistä haastateltiin viime viikolla. Valintaan osallistunut paneeli antoi suosituksensa, kolmen mielestään pätevimmän kandidaatin listan, pääsihteeri Ban Ki-moonille viime perjantaina. Pääsihteeri keskustelee jäsenvaltioiden kanssa asiasta tällä viikolla ja hänen odotetaan nimittävän UN Womenin alipääsihteerin aivan lähipäivinä, ennen yleiskokouksen 65. istuntokauden alkamista 14. syyskuuta.

Taustaa

YK:n jäsenvaltiot sopivat syyskuussa 2009, että YK:lle luodaan yksi ja yhtenäinen elin, joka käsittelee sukupuolen välistä tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista (A/63/311). Päätöslauselman mukaan elimen muodostaa neljä jo olemassa olevaa YK-toimijaa; naisten kehitysasioista vastaava osasto (Division for the Advancement of Women, DAW), pääsihteerin tasa-arvoneuvonantajan toimisto (Office of the Special Adviser to the Secretary-General on Gender Issues and Advancement of Women, OSAGI), YK:n naistenrahasto (UN Development Fund for Women, UNIFEM) ja YK:n kansainvälinen naisten edistämisen tutkimus- ja koulutusinstituutti (UN International Research and Training Institute for the Advancement of Women, INSTRAW).

Jäsenvaltiot keskustelivat perustettavan kokonaisuuden yksityiskohdista kesäkuuhun 2010 saakka. Neuvottelujen tuloksena syntyi yleiskokouksen päätöslauselma A/64/L.56, joka yksilöi UN Womenin alipääsihteerin hakumenettelyn, kauden pituuden ja mandaatin.

UN Womenin on määrä koordinoida sukupuolten välisiä tasa-arvoasioita YK:n sisällä entistä tehokkaammin siten, että ne valtavirtaistuvat osaksi YK:n toimintaa eri tasoilla. Uuden entiteetin alipääsihteeri raportoi suoraan YK:n pääsihteerille. Kausi on neljän vuoden pituinen, ja sitä voidaan jatkaa yhdellä kaudella.