Uutinen

Työjärjestö ILO:n raportti: Elämänmittaiseen oppimiseen panostettava entistä enemmän

Puusepäksi opiskeleva Kiotossa, Japanissa. Kuva: ILO

YK:n erityisjärjestöksi luettava kansainvälinen työjärjestö ILO peräänkuuluttaa työn tulevaisuutta käsittelevässä raportissaan hallituksia sitoutumaan elämänmittaiseen oppimiseen. Raportti kehottaa hallituksia myös muihin toimiin, jotka liittyvät työn ennakoimattomien muutosten aiheuttamiin haasteisiin tulevasuudessa.

Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosan ja Ruotsin pääministeri Stefan Lövenin puheenjohtama työn tulevaisuutta käsittelevä komissio (Commission on the Future of Work) visioi, että työ perustuu tulevaisuudessa entistä enemmän ihmiskeskeisyyteen, joka puolestaan nojaa ihmisten kyvykkyyksien, työelämän instituutioihin sekä ihmisarvoiseen ja kestävään työhön.

Komissio ehdottaakin työn tulevaisuuden näkökulmasta 'ihmiskeskeistä agendaa', joka asettaisi ihmisten ja heidän tekemänsä työn talous- ja sosiaalipolitiikan sekä yritystoiminnan keskiöön. Tämän agendan he hahmottavat koostuvan kolmesta pilarista, jotka yhdessä edistävät kasvua, tasa-arvoa ja kestävyyttä.

Raportti nostaa työn tulevaisuuden saralla elämänmittaisen oppimisen (lifelong learning) entistä tärkeämmäksi elementiksi aivan joka puolella maailmaa. 

- Elämänmittainen oppiminen sisältää virallisen ja epävirallisen oppimisen varhaisesta lapsuudesta perusopetukseen ja aikuisopetukseen saakka. Hallitukset, työntekijät ja työnantajat - kuten opetuslaitoksetkin - ovat täydentävästi vastuussa tehokkaasta ja riittävästi rahoitetusta elämänmittaisen oppimisen kokonaisuudesta, raportti linjaa.

Lue raportti täällä (englanniksi)

Mikä ILO?

Erityisjärjestöt ovat olennainen osa YK-järjestelmää. Ne ovat laillisesti itsenäisiä kansainvälisiä järjestöjä, joilla on omat sääntönsä, jäsenkuntansa, toimielimensä ja taloutensa.

Osa YK:n erityisjärjestöistä, kuten vuonna 1919 perustettu ILO, ovat aloittaneet toimintansa jo kauan ennen YK:n perustamista. YK:n erityisjärjestöjen asema perustuu YK:n peruskirjan 57. ja 63. artiklaan. Käytännössä erityisjärjestöt ja YK tekevät yhteistyösopimuksen, jossa määritellään yhteistyön laajuus, vastuut ja velvollisuudet

 

 

Kansainvälinen työjärjestö (International Labour Organisation, ILO), Geneve, Sveitsi

ILO on vuonna 1919 osana Versailles’n rauhansopimusta perustettu järjestö. Yhteistyösopimus erityisjärjestön statuksesta hyväksyttiin vuonna 1946 (päätöslauselma 50(I)). ILO keskittyy edistämään naisten ja miesten mahdollisuuksia saada ihmisarvoista työtä (Decent Work) kunnollisissa työolosuhteissa ja korostaa vapautta, tasa-arvoa, turvallisuutta ja ihmisarvoa. ILO on YK:n erityisjärjestöistä ainoa, joka kunnioittaa niin sanottua kolmikannan periaatetta: päätökset tehdään yhdessä hallitusten, työnantajien ja työntekijöiden kesken. Toimintaa ohjaa vuosittain kokoontuva kansainvälinen konferenssi, joka muun muassa tekee päätökset järjestön taloudesta. Konferenssien välillä työtä tekevät 56-jäseninen johtokunta ja sihteeristö. ILO:ssa on 187 jäsenmaata, joista jokainen voi lähettää konferenssiin neljä delegaattia: kaksi edustajaa maan hallituksesta sekä yhden työnantaja- ja yhden työntekijäpuolen edustajan.