Uutinen

Turvallisuusneuvoston vaihtuvat jäsenet valittu

Yleiskokous valitsee turvallisuusneuvostoon uudet vaihtuvat jäsenet. UN Photo / Paulo Filgueiras

YK:n yleiskokous on valinnut turvallisuusneuvoston vaihtuviksi jäsenmaiksi seuraaviksi kahdeksi vuodeksi Ukrainan, Uruguayn, Egyptin, Japanin ja Senegalin.

Ukrainan on ollut turvallisuusneuvoston vaihtuvana jäsenmaana aiemmin kolmasti: 1948 – 1949, 1984 – 1985 ja 2000 – 2001. Senegal on toiminut neuvostossa kahdesti aiemmin (1968 – 1969 ja 1988 – 1989), Uruguay kerran (1965 – 1966) ja Egypti neljästi (1946, 1949 – 1950, 1984 – 1985, 1996 – 1997). Japani  on ollut neuvoston vaihtuva jäsen huomattavan usein (1958 – 1959, 1966 – 1967, 1971 – 1972, 1975 – 1976, 1981 – 1982, 1987 – 1988, 1992 – 1993, 1997 – 1998, 2005 – 2006, 2009 – 2010).

YK:n turvallisuusneuvosto johtaa kansainvälisen yhteisön reagointia rauhaa uhkaaviin tilanteisiin. Neuvosto päättää toimenpiteistä rauhaa uhkaavien tilanteiden ratkaisemiseksi sekä osallistuu YK:n pääsihteerin ja uusien jäsenmaiden valintaan.

Vaihtuvien jäsenten maantieteellinen edustus on jaettu epävirallisesti siten, että Afrikan maista on oltava kolme vaihtuvaa jäsentä, Aasiasta kaksi, Latinalaisesta Amerikasta ja Karibialta kaksi, Itä-Euroopasta yksi ja Länsi-Euroopan ryhmästä kaksi (ryhmään kuuluvat myös Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti, joista enintään yksi voi olla kerrallaan neuvoston jäsen). Käytännöksi on myös muodostunut, että yhden arabimaan on aina oltava turvallisuusneuvoston jäsenenä.

Kun turvallisuusneuvoston käsiteltäväksi tuodaan jokin kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta uhkaava tilanne, neuvoston ensimmäinen toimi on yleensä yrittää taivutella asian osapuolet rauhanomaiseen sopuratkaisuun. Neuvosto voi ryhtyä selvittämään tai välittämään tilannetta, tai se voi pyytää pääsihteeriä tai muuta erityisedustajaa myötävaikuttamaan tilanteeseen.

Mahdollisen aseellisen konfliktin puhjetessa turvallisuusneuvosto voi antaa tulitaukokäskyn, lähettää paikalle rauhanturvajoukkoja, määrätä pakotteita tai valtuuttaa kansainvälisen yhteisön ryhtymään voimatoimiin tilanteen rauhoittamiseksi. Sellainen YK:n jäsenvaltio, jonka toimet ovat vaatineet turvallisuusneuvoston väliintuloa, voidaan periaatteessa sulkea pois yleiskokouksesta tai jopa erottaa YK:sta. Mikä tahansa valtio voi osallistua turvallisuusneuvoston keskusteluihin ilman äänivaltaa silloin, kun neuvosto katsoo käsiteltävänä olevan asian koskettavan läheisesti kyseisen valtion etuja.

Uutinen aiheesta: UN News (englanniksi)

Lue lisää YK-järjestelmästä YK:fissä