Uutinen

Suomi raportoi YK:ssa kestävän kehityksen toimeenpanosta

sdg
Kestävän kehityksen tavoitteet suomeksi.

Suomi raportoi tässä kuussa YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittisella forumilla kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n, toimeenpanosta maassamme.

Suomi on ensimmäisten maiden joukossa, jotka raportoivat asiasta YK:lle vapaaehtoisesti. Yhteensä raportoivia maita on tässä joukossa 22.

Raportti esittelee keinot kestävän kehityksen edistämiseksi Suomessa. Lisäksi siinä käsitellään globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden yhteensovittamista Suomen kansallisiin ohjelmiin.

Suomen raportista selviää, että Suomella on pitkät perinteet kestävän kehityksen edistämisessä. Siinä korostetaan moniulotteisen yhteistyön tärkeyttä ja sitä, että kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä, että kaikki yhteiskunnan sektorit saadaan osallistumaan ohjelman toimeenpanoon.

Raportissa tuodaan esille myös haasteet, joita liittyvät globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) kolmen ulottuvuuden - ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden - yhteensovittamiseen. Suomen suurimmat haasteet liittyvät ympäristöön, talouteen ja työllisyyteen. Lisäksi sukupuoleen liittyvään väkivaltaan ja palkkaeroihin on raportin mukaan puututtava.

Kansallisen kestävän kehityksen toimkunnan puheenjohtajana toimiva pääministeri Juha Sipilä muistuttaa raportissa, että vaikka 2030 tuntuu nyt kaukaiselta, ei aikaa ole hukattavaksi. Hallituksen valmistaman kansallinen toimeenpanosuunnitelman on määrä valmistua vuoden 2016 loppuun mennessä.

Agenda 2030:n toimeenpano käynnistyi Suomessa marraskuussa 2015, jolloin yhteiskunnan eri tahot keskustelivat yhdessä siitä, miten suomalaiset voivat edistää YK:ssa sovittuja kestävän kehityksen tavoitteita. 

YK:n yleiskokouksessa hyväksyttiin syyskuussa 2015 uusi kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda 2030, joka on jatkumoa vuonna 2015 päättyneille YK:n vuosituhattavoittille. Uusi toimintaohjelma on voimassa vuoden 2016 alusta lähtien vuoteen 2030 saakka. Agenda 2030 sisältää 17 päätavoitetta ja 169 alatavoitetta.


Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteista: YK.fi/SDG

Suomen raportti kokonaisuudessaan luettavissa alla olevan linkin kautta (pdf)

vnk_j1016_national_report_net.pdf