Uutinen

Suomi liittyy Open Government Partnership -aloitteeseen

14.6.2012

Open Government Partnership (OGP) käynnistettiin New Yorkissa 20.9.2011 YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Maailmalaajuisen aloitteen tavoitteena on läpinäkyvämmän, tuloksellisemman ja tilivelvollisemman hallinnon kehittäminen. Tavoite on myös kehittää hallinnon ja kansalaisten välistä vuorovaikusta ja parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoprosesseihin.

Aloite tähtää osallistuvilta mailta konkreettisiin läpinäkyvyyttä, kansalaisten osallisuutta, korruption vastustamista ja uusien teknologioiden hyödyntämistä koskeviin sitoumuksiin.

Ulkoasiainministeriön mukaan Suomi täyttää aloitteeseen liittymiseksi vaadittavat lainsäädäntökriteerit. Liittymiseksi Suomen tulee vielä hyväksyä Open Government Partnership -julkilausuma ja laatia kansallinen toimintaohjelma tavoitteiden toteuttamiseksi. Toimintaohjelma on laadittava kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä kuulemalla. Virallisesti liittyminen voi tapahtua vasta seuraavassa OGP:n vuotuisessa kokouksessa maaliskuussa 2013.

Open Government Partnership -aloitteeseen on liittynyt jo 70 valtiota, mukaan lukien kaikki Pohjoismaat ja Viro. OGP:tä johtaa ohjausryhmä, joka koostuu hallintojen ja kansalaisjärjestöjen edustajista.

Lisätietoja Open Government Partnershipistä