Uutinen

Suomen YK-liitto on antanut lausunnon vuoden 2022 kehysriiheen

YK-liiton lausunnossa korostuu tarve kunnioittaa Suomen sitoumusta nostaa kehitysyhteistyömäärärahoja, jatkaa YK-järjestöihin panostamista, lisätä ilmastonmuutoksen torjuntaa, ja tukea Venäjän tekemien sotarikosten tutkimista ja syyllisten saattamista vastuuseen.

Suomen YK-liiton logo
Kestävän kehityksen tavoitteet ovat ensisijaisen tärkeitä huolimatta siitä, että Ukrainan tilanne tulee perustellusti vaatimaan voimavaroja, toteaa YK-liitto.

Lausunnossaan YK-liitto painottaa, että Suomen on pidettävä kiinni sitoumuksestaan nostaa kehitysyhteistyömäärärahat 0,7:ään prosenttiin bruttokansantulosta ja laatia uskottavat askelmerkit tason saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Suomen tulee jatkaa määrätietoista panostusta YK-järjestöille ja kanavoitava niiden kautta 30 % kehitysyhteistyömäärärahoista tulevalla kehyskaudella.

YK-liitto kiittää hallitusta siitä, että se on vahvistanut tavoitteidensa mukaisesti monenkeskistä yhteistyötä ja korottanut vähiten kehittyneiden maiden osuutta kehitysavusta 0,18 %:iin. YK-liitto kuitenkin lisää, että hallituskauden loppuun mennessä tason tulisi vastata OECD:n 0,2 %:n sitoumusta. YK-liiton mukaan koronapandemia on saatava hallintaan myös kehittyvissä maissa ja erityisesti on taattava riittävä rahoitus köyhimpien maiden rokotekattavuuteen tähtäävän COVAX -ohjelmalle.

Edellä mainitut kohdat ovat ensisijaisen tärkeitä huolimatta siitä, että Ukrainan tilanne tulee perustellusti vaatimaan voimavaroja.

Lisäksi YK-liitto korostaa lausuntonsa ensimmäisenä kohtana, että YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä Suomella on aitiopaikka seurata Venäjän hyökkäystä koskevan tutkintakomission työtä. YK-liitto toteaa Suomen tukevan Kansainvälisen rikostuomioistuimen aloittamaa tutkintaa Venäjän mahdollisista sotarikoksista ja vaatii, että sotarikokset tutkitaan huolellisesti ja rikoksiin syyllistyneet saatetaan vastuuseen.

Lue koko lausunto Suomen YK-liiton sivuilta.