Uutinen

Suomen YK-jäsenyys täytti 65 vuotta

Suomi liittyi YK:n jäseneksi 65 vuotta sitten. "Suomi tekee tuloksellista työtä YK:ssa."

Äänestys Suomen YK-jäsenyydestä turvallisuusneuvostossa
Turvallisuusneuvosto puolsi äänestyksessään Suomen ja viidentoista muun maan hyväksymistä YK:n jäseniksi 14.12.1955. Kuva: UN Photo.

Suomi on ollut YK:n jäsen 65 vuoden ajan. Suomi liittyi Yhdistyneiden kansakuntien jäseneksi 1955 samaan aikaan 15 muun maan kanssa. Vuotta ennen Suomen jäsenyyttä perustettiin Suomen YK-liitto tukemaan Suomen YK-jäsenyyttä ja lisäämään YK-tietoa.

"Vuosien aikana Suomi on ollut aktiivinen toimija aseidenriisuntakysymyksissä ja erityisesti rauhanvälitystyön vahvistamisessa. Suomi on myös johdonmukaisesti tukenut naisten ja tyttöjen aseman parantamista sekä esimerkiksi vammaisten ja muiden vähemmistöjen oikeuksia", sanoo Suomen YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukko.

Suomi on edelleen sitoutunut vahvasti YK:n yleismaailmallisiin arvoihin ja toimii kansainvälisen oikeuden, demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistamiseksi. YK:ssa Suomi on myös mukana ratkomassa kansainvälisiä ympäristöongelmia, kuten ilmastonmuutosta ja biodiversiteettikriisiä.

"Tulevaisuudessa YK tarvitsee rinnalleen valtioiden lisäksi myös vahvan kansalaisyhteiskunnan. Meidän kaikkien toimia tarvitaan ilmastonmuutoksen, tarttuvien tautien ja muiden rajat ylittävien ongelmien ehkäisemiseksi. Monitoimijuus on Suomelle luonteva tapa toimia ja tätä mallia tulee edistää entistä vahvemmin myös YK:ssa tuoden kansalaisjärjestöjen, yritysten, tutkimuslaitosten ja ajatuspajojen ääntä paremmin kuuluviin monenkeskisessä yhteistyössä", painottaa Laukko.

Suomen YK-suurlähettiläs Jukka Salovaara twiittasi juhlan kunniaksi UN Photon kuvamuiston, jossa pääsihteeri Dag Hammarsjöld todistaa uusien jäsenvaltioiden lipunnostoa. Tuolloin uusien jäsenmaiden määrä nousi 76:een. Nykyisin YK:ssa on 193 jäsenmaata.

 

 

Vuoden 1955 uudet jäsenvaltiot kokoontuivat 14. joulukuuta "luokkakuvaan" New Yorkissa.

 

 

Lue lisää Suomen YK-historiasta ja toiminnasta täältä: Suomi YK:ssa.

Kesäkuussa 2020 ilmestyneen Ulkoministeriön teettämän evaluointiraportin mukaan Suomen tekemä vaikuttamistyö on erittäin tuloksellista. Suomi on pystynyt vaikuttamaan näkyvästi monenkeskisiin järjestöihin ja Suomen vaikuttamista pidetään merkittävämpänä kuin sen suhteellinen rahallinen osuus tai äänivalta antaisivat odottaa.