Uutinen

Suomen "UNESCO-Japan Prize on ESD" -palkintoehdokkaat valittu

UN Photo/Kibae Park

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO jakaa Japanin hallituksen tukeman palkinnon kestävää kehitystä edistävän koulutuksen (ESD) hyväksi tehdystä työstä. Kyseessä on maailmanlaajuisesti jaettavat kolme 50 000 Yhdysvaltain dollarin suuruista palkintoa.

Suomen YK-liitto yhteistyössä Suomen Unesco-toimikunnan kanssa keräsi alkuvuonna ehdotuksia mahdollisiksi vuoden 2017 palkinnon saajiksi Suomesta. Raati on nyt valinnut ehdotusten joukosta ne kolme, jotka välitetään Unescon sihteeristölle Suomen ehdokkaiksi kansainväliseen kilpailuun.

Valitut ehdotukset ovat:

UniPID-verkosto (koordinaattorina Jyväskylän yliopisto): “UniPID Virtual Studies: Sustainability in Development”

Nuorten Akatemia: Nuorten Akatemian johtama “ILMARI – climate education project for youth”

Suomen ympäristöopisto SYKLI: “Education for sustainable development in education and training”


Onnittelut kaikille jatkoon valituille ja menestystä kansainvälisessä kilpailussa!

Valinta oli vaikea: Kaikki ehdotukset olivat korkealaatuisia ja antoivat monipuolisen kuvan hyvästä työstä, jota eri tahot tekevät Suomessa kestävää kehitystä edistävän koulutuksen eteen. Ehdotuksen tekijät olivat alan vankkoja osaajia, jotka ovat tehneet oivallista työtä usean vuoden ajan. Käytännössä jokainen ehdotus olisi ollut eteenpäin lähettämisen arvoinen.

Valinnan helpottamiseksi kiinnitettiin huomiota tällä kierroksella myös ehdotusten keskinäiseen eroavaisuuteen toimintojen kohderyhmien osalta, jotta hyvin samanlaiseen kohderyhmään kohdistuvat projekti- ja toimintaehdotukset eivät olisi kilpailemassa keskenään.