Uutinen

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa saavutettu merkittävä virstanpylväs HIV-positiivisten hoidossa

Antiretroviaalihoitoa saavien HIV-positiivisten lukumäärä on ylittänyt ensimmäistä kertaa miljoonan ihmisen rajan Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan määrä on kymmenkertainen verrattuna vuoden 2003 joulukuuhun.

Paljon työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on edelleen 70 prosenttia maailman hoitoa tarvitsevista ihmisistä jotka eivät sitä tällä hetkellä saa. 95 % kaikista maailman 38,6 miljoonasta HIV/AIDS -potilaasta asuu kehitysmaissa, jotka ovat vakavissa vaikeuksissa epidemian kanssa.

"Monella tapaa työmme on vasta alussa", totesi WHO:n HIV/AIDS -asioista vastaava johtaja Kevin De Cock. "Olemme tavoittaneet vasta neljäsosan hoitoa tarvitsevista köyhissä ja keskituloisissa maissa, ja avun tarvitsijoiden lukumäärä kasvaa koko ajan."

WHO:n mukaan useissa maissa on huutava pula HIV/AIDS:in hoitoon erikoistuneesta henkilökunnasta. Moni hoitaja sairastuu itse, tai muuttaa muualle paremman elintason perässä. Hoitohenkilökunnan puute onkin yksi suurimmista haasteista taudin vastaisessa taistelussa, ja sillä on ollut lamauttavia vaikutuksia julkisiin terveyspalveluihin kehittyvissä maissa. WHO:n arvion mukaan yhteensä henkilökunnan vajaus HIV-ongelmasta kärsivissä maissa on noin neljä miljoonaa.

WHO on käynnistänyt yhdessä ILO:n (International Labour Organization) ja IOM:n
(International Organization for Migration) kanssa erityisen ohjelman tilanteen helpottamiseksi. Ohjelma tarjoaa HIV/AIDS -hoitoa henkilökunnalle sekä kouluttaa uusia hoitajia ja pyrkii saamaan heidät pysymään maassa.

YK:n Väestörahasto UNFPA kiinnittää samaan aikaan huomiota kondomien käyttöön
epidemian laajenemisen ehkäisyssä. UNFPA:n mukaan eteläisessä Afrikassa miehet
saavat käyttöönsä keskimäärin vain 10 kondomia vuodessa. Köyhissä ja keskituloisissa maissa vuosittain käytetyt 10 miljoonaa kondomia vastaavat vain puolta todellisesta tarpeesta. Maailman elintarvikeohjelma WFP korostaa lisäksi ravinnon merkitystä HIV/AIDS:in hoidossa. WFP:n mukaan aliravitut AIDS-potilaat kuolevat tautiin kuusi kertaa useammin kuin normaalia ravintoa nauttivat potilaat. WFP arvioi että vuonna 2008 yksi kuudesosa antiretroviaalihoitoa saavista ihmisistä tarvitsee myös ravintoa, jota voidaan tarjota potilaille 65 sentillä (USD) päivässä. WFP korostaa, että hoidossa ei voida keskittyä vain lääkkeisiin, koska ravinnolla on
yhtä suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle.

Lisää aiheesta enlganniksi:
Yli miljoona ihmistä hoidon piirissä
WHO:n Treat, Train and Retain -ohjelmasta