Uutinen

Riikka Keskitalo kansalaisjärjestöjen edustajaksi yleiskokoukseen

Kansalaisjärjestöjen yhteinen edustaja YK:n yleiskokousdelegaatioon valittiin nyt kahdettatoista kertaa.

Yleiskokousdelegaatin paikkaan tuli useita erinomaisia hakemuksia eri järjestösektoreilta. Tästä korkeatasoisesta joukosta YK-liiton hallitus päätyi järjestökentän rotaatiotavoitteen huomioiden esittämään 2019 kansalaisjärjestöedustajaksi palvelusuunnittelija Riikka Keskitaloa.

Valinta perustui hyvään järjestökentän tuntemukseen, kansainväliseen kokemukseen ja laaja-alaisiin yhteistyöverkostoihin järjestö-, yritys- ja puoluekentällä. Keskitalo tuntee erinomaisesti sekä nuorisotoimintaa, rauhan- ja kehitysyhteistyön sekä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialalla toimivia järjestöjä.

Kansalaisjärjestöjen edustaja osallistuu 3.-10.11.2019 New Yorkiin ja Washingtoniin tehtävään poliittisten puolueiden edustajien matkaan, jonka yhteydessä on mahdollista seurata myös yleiskokouksen komiteatyöskentelyä. Yleiskokousosallistuminen tarjoaa erinomaisen tilaisuuden YK:n toimintaan perehtymiseen.

Yleiskokousedustajasta ja poliittisten puolueiden edustajista koostuva ryhmä osallistuu YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa syksyllä. Matkaan sisältyy vierailu Washingtoniin, jossa on tarkoituksena perehtyä Yhdysvaltain politiikkaan sekä vierailla kansainvälisissä järjestöissä.

Osallistuja valitaan rotaatioperiaatteella YK:n eri toimisektoreilta: rauha ja turvallisuus, taloudellinen ja sosiaalinen kehitys, ihmisoikeudet, humanitaarinen toiminta, kansainvälinen oikeus sekä hallinto ja YK-reformit.