Uutinen

Planeetan kolmoiskriisiä ratkotaan YK:n ympäristökokouksessa

YK:n ympäristökokous UNEA alkaa tänään Nairobissa Keniassa. Maailman johtavassa ympäristökokouksessa haetaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen, luontokadon ja saastumisen kolmoiskriisiin.

trooppinen lintu UNEAn posterissa kokousaulassa, taustalla kokouksen osallistujia
Kuva: Duncan Moore / UNEP.

YK:n ympäristökokous UNEA:n kuudes istunto alkaa tänään maanantaina 26. helmikuuta. Kokouksessa käsitellään laajasti maailman ympäristöongelmien kansainvälisiä ratkaisuja. Ratkaisuja tarvitaan kiireesti ympäristön kolmoiskriisiin, eli ilmastonmuutoksen, luontokadon ja saastumisen yhtälöön.  YK-liitto seuraa kokousta paikan päällä viikon ajan.

”Tämä on kriittinen hetki planeetallemme. Ilmastonmuutos kiihtyy, miljoonaa lajia uhkaa sukupuutto ja saasteet aiheuttavat ennenaikaisia kuolemia”, sanoi YK:n ympäristöohjelma UNEP:in pääjohtaja Inger Andersen ennen kokouksen alkua. Ilmansaasteet aiheuttavat lähes seitsemän miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuosittain.

Aiheina kiertotalous, vesikriisi ja konfliktien aiheuttamat ympäristötuhot

Joka toinen vuosi kokoontuva UNEA on korkein ympäristöasioista päättävä kansainvälinen taho. Sen jäseniä ovat kaikki YK:n 193 jäsenmaata.

Kuudennesta UNEA:sta odotetaan ministerijulistusta, jossa jäsenmaat sitoutuvat torjumaan ilmastonmuutosta, luontokatoa ja ympäristön pilaantumista. Ministerijulistusta on valmisteltu syksyn aikana puheenjohtajamaa Marokon johdolla.

Viranomaiset ovat neuvotelleet laajasti kansainvälisistä ympäristöratkaisuista ja eri valtiot ovat esittäneet erilaisia päätöslauselmia. UNEA:ssa käsitellään kaikkiaan kahtakymmentä päätöslauselmaa ja kahta päätöstä, joissa esitetään ratkaisuja aavikoitumisen pysäyttämisestä ilmansaasteiden hillitsemiseen. Yksi esillä olevista aiheista on konfliktien aiheuttamien ympäristötuhojen arviointi ja korjaaminen. Kyseessä on Ukrainan esittämä päätöslauselma, jota Suomi ja EU tukevat.

UNEA:ssa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa:

 • ilmansaasteiden vähentäminen
 • veteen ja vesivaroihin liittyvän hallinnon kehittäminen
 • kiertotalouden edistäminen
 • luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntäminen
 • mineraalien ja metallien kestävä käyttö
 • sotien aiheuttamien ympäristötuhojen arviointi ja korjaaminen
 • kemikaalien kestävä käsittely
YK:n ympäristöohjelma UNEPin pääjohtaja Inger Andersen
YK:n ympäristöohjelma UNEPin pääjohtaja Inger Andersen ilmastoa ja puhdasta ilmaa käsittelevässä konferesenssissa. Kuva: Ahmed Nayim Yussuf / UNEP.

Suomi ja EU pitävät erityisen tärkeänä kunnianhimoisen vesi-päätöslauselman saavuttamista. Lisäksi Suomi osana EU:ta nostaa esille erityisesti kiertotaloutta. Tärkeitä asioita kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa tällä hetkellä ovat vuonna 2022 käynnistetyn muovisopimuksen neuvottelut sekä kemikaalien ja jätteiden kestävää käsittelyä ja saastumisen ehkäisemistä käsittelevän tiedepaneelin perustaminen.

UNEA:an kokoontuu ministereitä 70 maasta

Kuudenteen UNEA:an kokoontuu kaikkiaan 6000 valtioiden, kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin edustajaa sekä tieteen ja YK:n asiantuntijaa.  .

Mukana on yhdeksän valtion johtajaa sekä 139 ministeriä ja varaministeriä. Edustettuna on 179 maata. Suomen valtuuskuntaa UNEA-6:ssa johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. ”Aseellisten konfliktien vaikutukset myös ympäristöön ovat valtavat. On tärkeää, että kansainvälinen yhteisö tukee myös ympäristötuhojen seurantaa ja ympäristön palautumista konfliktin jälkeen”, sanoo ministeri Mykkänen.

Kokousta ovat edeltäneet viranomaisten neuvottelut ja edellisenä viikonloppuna on järjestetty kansalaisjärjestöjen ja vaikuttajaryhmien kokous.

Voimme muuttaa maailmaa vain työskentelemällä yhdessä.

Kansainväliseltä politiikalta odotetaan ratkaisuja

Planeetan kolmoiskriisin ratkaisuista neuvotellaan samaan aikaan, kun kansainvälinen geopoliittinen tilanne on kärjistynyt. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Gazan tilanne ovat edelleen heikentäneet ilmapiiriä.

UNEA:n teemana on ”ilmastokriisin, luontokadon ja saastumisen selättäminen tehokkaasti, inklusiivisesti ja kestävästi multilateralismin keinoin”.

Multilateralismi tarkoittaa monenkeskisestä yhteistyötä, jossa oleellisinta on valtioiden sitoutuminen yhteiseen poliittiseen päämäärään.

”Multilateralismi on kaiken kansainvälisen edistyksen peruskallio. Voimme muuttaa maailmaa vain työskentelemällä yhdessä uskottavalla tavalla”, painotti UNEA:n puheenjohtaja, Marokon energiasiirtymän ja kestävän kehityksen ministeri Leila Benali ennen kokousta julkaistulla videolla.

Teeman mukaisesti ympäristöratkaisujen tulee ottaa huomioon myös ne ihmiset, joiden äänet eivät yleensä nouse esiin poliittisessa päätöksenteossa. Benalin mukaan nuorten, kansalaisyhteiskunnan, tieteen, alkuperäiskansojen ja vähemmistöjen sekä yksityisen sektorin äänten pitää tulla kuulluksi.

YK-liitto raportoi paikan päältä

Suomen YK-liiton vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila ja viestintävastaava Elina Laiho osallistuvat UNEA:an osana Suomen delegaatiota.

”Nairobissa järjestettävä kokous on symbolisesti tärkeä aikana, jolloin YK:ta ja kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää haastetaan monelta taholta”, sanoo Jenni Kauppila.

Kauppilan mukaan kokouksesta olisi tärkeää saada vahvoja ratkaisuja. ”Ongelmat ja samalla ratkaisut vaikuttavat suoraan globaalin etelän maiden syrjittyihin ihmisryhmiin.”

YK-liitto viestii ajankohtaisista kokouskuulumisista sosiaalisessa mediassa viikon aikana. Lisäksi kokouksen annista keskustellaan YK-aamukahveilla 21.3. kello 9-10 Teamsissä. (Ilmoittautumislinkki jutun lopussa.)

YK:n ympäristökokous United Nations Environment Assembly (UNEA)

 • Kokoontuu kahden vuoden välein
 • YK:n ympäristöohjelman (UNEP) korkein hallintoelin
 • Jäseniä ovat kaikki 193 YK:n jäsenvaltiota.
 • Kuudes istunto 26.2.-1.3. YK:n Afrikan päämajassa Nairobissa Keniassa.
 • Kokouksen puheenjohtajana toimii Marokon energiasiirtymän ja kestävän kehityksen ministeri Leila Benali
 • UNEA perustettiin YK:n vuonna 2012 pidetyn kestävän kehityksen konferenssin Rio+20 tuloksena ja YK:n yleiskokouksen päätöksillä.

Seuraa UNEA-6 kokousta YK:n verkkolähetyksestä: UN web TV

UNEA-6 kokousohjelma: UNEA-6 Programme

Ilmoittaudu YK-aamukahveille kuulemaan UNEA:n tuloksista: YK-aamukahvit ympäristö

UNEA 6 seuraa YK-liiton somessa