Uutinen

Parhaat ilmiannot kestäviksi kuntateoiksi on valittu!

Kuva: Riitta Supperi / Keksi, Team Finland

Kestävää päätöksentekoa -mobiiliaineiston tuottaneiden Suomen YK-liiton ja UNDP:n julistama kuntahaaste on otettu vastaan innolla. ’Ilmianna kuntasi kestävä teko’ -kilpailussa haastettiin kunnat ja kuntalaiset ilmiantamaan omilla paikkakunnillaan tehtyjä, kestävää kehitystä tukevia toimenpiteitä. Haaste otettiinkin vastaan useissa kunnissa ja sunnuntaina vietettävien kuntavaalien kunniaksi YK-liitto ja UNDP ovat nyt valinneet parhaat ilmiannot! Teot pääsevät myöhemmin osaksi Kestävää päätöksentekoa -mobiilikurssia. Ilmiantoja saatiin niin yksittäisiltä henkilöiltä kuin kunnilta itseltäänkin.

#kestäväteko 1)
Lappeenranta on nostanut kestävän kehityksen kaupungin strategiassa keskeiseksi tavoitteekseen. Kaupunki on jo vuosien ajan johdonmukaisesti toiminut ilmastonmuutoksen torjumiseksi, jätteiden kierrättämiseksi ja vesistöjen kunnostamiseksi. Parhaana pyöräily- ja ilmastokaupunkinakin palkitun Lappeenrannan tavoite on, ettei kaupungissa synny enää vuonna 2050 ilmastopäästöjä eikä kaatopaikalle vietävää jätettä.

#kestäväteko 2)
Pietarsaaressa Vippari-pienbussin voi tilata tarvitsemaansa aikaan ja se kiertää reitin ottaen mahdollisimman monta kyytiin Pietarsaaressa, missä paikallisliikennettä ei ole mahdollista järjestää.

#kestäväteko 3)
Kiuruveden kaupunkistrategian 2013-2016 yhdeksi painopistealueeksi on nimetty lähi- ja luomuruoka, joka noudattaa ekologisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen arvoja. Taustalla on ruokapalvelujen johtajan tekemä aloite, ja nykyään Kiuruveden ruokapalvelujen lähtökohtana on ”lapsemme ja vanhuksemme ansaitsevat parasta kotimaista ruokaa”.
 
#kestäväteko 4)
Espoossa on tehty kestävän kehityksen sitoumus, johon on liittynyt jo 61 espoolaista toimipistettä/toimijaa kouluista ja päiväkodeista kaupungin virastoihin. Espoon kirjasto esimerkiksi torjuu yksinäisyyttä ja lisää myötätuntoa: ”Kirjastossa kokoontuu monenlaisia kerhoja. Pajoissa eri-ikäiset ihmiset tekevät ja oppivat yhdessä. Kirjastossa voi kohdata uusia ihmisiä. Ystävystyminen ja rakastuminen kirjastossa on mahdollista”, kerrotaan Espoosta.

#kestäväteko 5)
Tyrnävälle nousee heinäkuussa 2017 aivan uudenlainen alakoulu, joka palvelee peräti 500 alakoululaista ja heidän opettajiaan. Myös oppilaat ovat päässet vaikuttamaan Rantaroustin alakoulun suunnitteluun muun muassa tekemällä piirustuksia uudesta koulustaan. Koulu on suunniteltu avoimen oppimisympäristön tilaksi, eikä siellä ole juurikaan suljettuja luokkatiloja, eikä lainkaan perinteistä ruokasalia. Osa kiinteistön tarvitsemasta sähköstä tuotetaan aurinkopaneeleilla, joiden avulla sähköä saadaan maaliskuusta lokakuulle. Kesäaikana sähköä kuluu lähinnä ilmanvaihtolaitteisiin ja tämä sähkön tarve katetaan lähes kokonaan aurinkosähköllä. Päälämmitysmuotona koulussa on maalämpö.

Kestäviä kuntatekoja voi ilmiantaa YK-liitolle jatkossakin, joka julkaisee parhaat ehdotukset nettisivuillaan!

Kestävää päätöksentekoa -mobiiliaineisto on kestävää päätöksentekoa tukeva työkalu paitsi kuntapäättäjille, se sopii myös kaikille kestävästä kehityksestä kiinnostuneille kuntalaisille. Aineisto sopii hyvin myös eri oppiaineiden opetukseen koulussa!

Tutustu kurssiin mobiililaitteellasi tai tietokoneen selaimella
(suomeksi) (englanniksi)