Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Uutinen

Pallonkutistajien määrä kasvaa

Pallonkutistajat.fi avattiin tammikuussa 2014.

Tammikuussa alkanut YK-liiton Pallonkutistajat-kampanja on kerännyt jo 2 000 allekirjoitusta merten muovijätteen ehkäisyyn tähtäävään vetoomukseen.

Vetoomuksella vaaditaan kansainvälistä, YK:n hallinnoimaa muovijätesopimusta, joka estäisi muovijätteen syntyä ja lisäisi muovin uusiokäyttöä. Tarvitsemme allekirjoituksia yhä, sillä vetoomus on tarkoitus luovuttaa suomalaisille ja kansainvälisille päättäjille ensi vuonna.

YK-liitto toivoo, että Suomi olisi muovisopimuksen alullepanija. Tavallisten kansalaisten lisäksi kampanjaan onkin haastettu mukaan myös poliitikkoja. Muun muassa entiset eurokansanedustajat Satu Hassi ja Mitro Repo, kansanedustajat Antti Kaikkonen ja Ilkka Kantola sekä europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ovat ilmaisseet tukensa kampanjalle tai allekirjoittaneet vetoomuksen. Allekirjoita täällä

Merten muovijäte uhkaa ennen kaikkea merten ekosysteemejä. YK:n mukaan jokaisessa merineliökilometrissä on jopa noin 18 000 muovijätepalasta. Kun se hajoaa pieniksi hiukkasiksi, se kulkeutuu ravintoketjun kautta myös ihmisten lautasille.

Muovijäte merissä on kulkeutunut osaksi jätepyörteitä, joiden kokoa voidaan arvailla. Usein jäte on hioutunut mikromuoviksi, jota on vaikea havaita.
Tunnetuin on Tyynenmeren jätepyörre, joka ansaitsee kokonsa vuoksi oman nimen. Ehdotuksia on kerätty Pallonkutistajien verkkosivuilla, ja nimiehdotuksia on jo yli 200.

Moni ristisi lautan sen pääraaka-aineen mukaan esimerkiksi Polyeteniaksi, Plasticaksi tai Gloplasticiksi. Osa kääntäisi huomion tuhlaamiseen ja jätteisiin ja antaisi pyörteelle vaikkapa nimen Trashlantis, Mount Trashmore tai Wasteloo. Ehdota tästä nimeä tai tykkää jo ehdotetusta nimestä.

Pallonkutistajat kerää myös vinkkejä kestävän arjen sujumiseksi kotona, vesillä, lasten kanssa ja ruokaillessa. Vinkkejä voi ehdottaa täällä.

Lisää Pallonkutistajista: http://www.pallonkutistajat.fi/