Uutinen

Pallonkutistajat vetosivat ympäristöministeriin muovittomien merten puolesta

Suomen YK-liiton vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila ojensi Pallonkutistajat-kampanjan vetoomuksen ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle.

Pallonkutistajat luovuttivat vetoomuksen muovijätteen vähentämisen puolesta ministeri Kimmo Tiilikaiselle (kesk). Ministerin mukaan Suomi voi aktiivisesti tukea aihetta koskevan kansainvälisen säätelyn parantamista.

Pallonkutistajat vetosivat ympäristöministeriin sen puolesta, että Suomi edistäisi muovijätteen vähentämiseen tähtäävää lainsäädäntöä kansainvälisillä areenoilla, etenkin YK:ssa.

Pallonkutistajat on Suomen YK-liiton kestävän kehityksen kampanja, joka on nostanut esiin etenkin muovijätteen määrän nopeaa lisääntymistä maailman merissä.

“Hyvä että pidätte esillä tärkeää asiaa, joka ei vielä ole kaikkien tietoisuudessa”, Tiilikainen kiitti Pallonkutistajat-kampanjaa.

Pallonkutistajat keräsivät vuodesta 2014 allekirjoituksia vetoomukseen sen puolesta, että päättäjät edistäisivät kansainvälistä säätelyä, jolla ehkäistäisiin muoviroskan syntymistä ja edesautettaisiin muovijätteen uusiokäyttöä. Vetoomus luovutetaan syyskuussa myös New Yorkissa YK:n merilainsäädännöstä vastaavalle osastolle, DOLOSille.

Ministeri Tiilikainen totesi, että Suomi voi aktiivisesti puoltaa merten muovijätteen vähentämiseen tähtäävää lainsäädäntöä seuraavassa YK:n ympäristökokouksessa. YK:n ympäristöohjelma UNEP on parhaillaan tekemässä selvitystä merten roskaantumiseen liittyvästä lainsäädännöstä ja antaa esityksensä sen parantamistarpeista seuraavalle ympäristökokoukselle keväällä 2016.

Pallonkutistajat-kampanja on alusta lähtien saanut tukea useilta kansanedustajilta ja europarlamentaarikoilta. Vuonna 2015 Sari Multala, kansanedustaja ja kilpapurjehduksen kolminkertainen maailmanmestari, on edistänyt kampanjaa Pallonkutistajat-lähettiläänä.

“On tärkeää että Suomi on aktiivisesti ajamassa kansainvälistä lainsäädäntöä muovijätteen vähentämiseksi merissä”, myös Multala totesi luovutuspäivänä.

Muovi ei häviä meristä

“Ensin pitää kiinnittää huomiota siihen, että muovin kulkeutuminen meriin saataisiin ehkäistyä”, ministeri Tiilikainen sanoi luovutustilaisuudessa.

“Merten jätelautat kuvastavat sitä, miten äärimmäisen vaikeaa, ellei mahdotonta, muovia on saada pois meristä sen sinne jouduttua”, hän lisäsi.

Pallonkutistajat-kampanjassa on tavoitettu yli 200 000 ihmistä, muun muassa opettajia, opiskelijoita, poliitikkoja, kansalaisjärjestötoimijoita, kalastajia ja sukeltajia. Vetoomuksen muovijätesopimuksen puolesta allekirjoitti 3686 ihmistä ja 21 organisaatiota. Kestävän kehityksen Pallonkutistajat-visaa pelattiin kampanjan aikana yhteensä yli 56 000 kertaa.

Lisäksi kampanjan yleisökilpailussa äänestettiin Tyynelle valtamerelle muodostuneelle, mantereen kokoiselle jätepyörteelle nimi: Trashlantis.

“Trahslantis on kyllä kuvaava nimi!”, ministeri Tiilikainenkin totesi.Kiitos kaikille kampajaa tukeneille ja vetoomuksen allekirjoittaneille!
Lisää kampanjasta: www.pallonkutistajat.fi

Ministerille luovutettu vetoomus on nähtävissä täällä.

Vetoomuksen YK:n alaisen, kansainvälisen muovijätesopimuksen puolesta allekirjoittivat seuraavat järjestöt:


Suomen YK-liitto - UNA Finland

World Federation of United Nations Associations

UNA Armenia

UNA Denmark

UNA Gabon

UNA Greece

UNA Hungary

UNA Iceland

UNA Russia

UNA Spain

UNA Sweden

UNA Tanzania

UNA-UK

Suomen luonnonsuojeluliitto
Luonto-liitto

Pidä Saaristo Siistinä ry

Zonta International Piiri 20 ry

Suomen Keskustanuoret ry

Demarinuoret

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO 

Vasemmistonuoret