Uutinen

Palkinto kestävää kehitystä edistävän koulutuksen tukemisesta 2017

UN Photo/Kibae Park

UNESCO-Japan Prize on ESD
Ehdotukset 28.3. mennessä

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO jakaa Japanin hallituksen tukeman palkinnon kestävää kehitystä edistävän koulutuksen (ESD) hyväksi tehdystä työstä. Kyseessä on maailmanlaajuisesti jaettavat kolme 50 000 Yhdysvaltain dollarin suuruista palkintoa.

Suomen YK-liitto yhteistyössä Suomen Unesco-toimikunnan kanssa kerää ehdotuksia mahdollisiksi vuoden 2017 palkinnon saajiksi Suomessa.

Palkintosäännöt:

 • Palkituksi voi tulla yhteisö tai yksilö, joka jonkin hankkeen tai toiminnan kautta on edistänyt kestävää kehitystä edistävää koulutusta. Arvioinnin kohteena on aina hanke tai toiminta, ei organisaatio tai yksilö itse.
 • Hankkeen tai toiminnan on täytynyt olla voimassa vähintään neljä vuotta ja sen myönteisistä tuloksista on oltava perusteltua tietoa.
 • Hanke on oltava toistettavissa tai sovellettavissa myös muualla.
 • Keskeiset palkintokriteerit ovat: 1) muutoksen aikaansaaminen (transformation), 2) osallistavuus/integraatio (integration) ja 3) innovatiivisuus (innovation). Tarkemmin kriteereistä täällä.
 • Lisäksi toiminnan on täytynyt tukea yhtä tai kaikkia UNESCOn ns. GAP-strategian (Global Action Programme) tavoitteita: 1) tukea yleistä ESD-politiikan kehittämistä maassaan, 2) muuttaa oppimisympäristöjä, 3) vahvistaa opettajien ammattitaitoa, 4) voimaannuttaa nuoria ja/tai 5) edistää kestävän kehityksen ratkaisuja paikallisella tasolla. Tarkemmin täällä.

Ehdotusten jättäminen:

 1. Ehdotuksia palkinnon saajiksi on mahdollista lähettää Suomen YK-liittoon 28.3. mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto (at) ykliitto.fi

  - Sähköpostimuotoisessa ehdotuksessa tulee olla mahdollisimman tarkasti kaikki tässä ehdotuskaavakkeessa vaaditut tiedot englanniksi.  Tiedot voi kirjoittaa myös Word-asiakirjamuodossa.
  - Mikäli ehdotettava on henkilö, on ehdottajan soveliasta olla muu kuin henkilö itse.
  - Organisaation osalta ehdottaja voi tulla organisaation sisältäkin. Ehdottajan on kaikissa tapauksissa oltava yhteydessä ehdotettavaan tahoon suostumuksen ja täsmällisten tietojen saamiseksi ehdotusta varten. Edellä mainittuihin palkintokriteereihin linkkeineen on syytä perehtyä huolella ennen ehdotuksen tekemistä.
   
 2. Kukin maa voi esittää enintään kolmea ehdokasta. Mikäli ehdotuksia saapuu enemmän kuin kolme, valitsee Suomen Unesco-toimikunnan alainen raati kolme mielestään parasta ehdotusta. Raati tekee päätöksensä edellä mainittuja kriteereitä käyttäen.
   
 3. Jatkoon valittaville ehdotusten tekijöille ilmoitetaan asiasta 14.4. mennessä. Ehdottajille toimitetaan samalla koodi, jonka avulla ehdottajat itse täyttävät erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä lopullisen online-muotoisen ehdotuskaavakkeen UNESCOn sivuilla englanniksi. Samalla mukaan tulee liittää kaikki mahdollinen ehdokkuutta tukeva sähköinen oheismateriaali sekä verkkosivusto-osoitteet. (Suomen YK-liitto tai Suomen Unesco-toimikunta eivät käännä oheismateriaaleja englanniksi.) Lopullinen ehdotus kulkee sähköisesti Suomen Unesco-toimikunnan kautta Unescon sihteeristölle.


Lisätietoa:

UNESCOn sivu aiheeesta

Suomen YK-liitto: Veera Vehkasalo: veera.vehkasalo (at) ykliitto.fi