Uutinen

Nuorten uusi YK-delegaatti on Paula Pättikangas

Suomen YK-liitto ja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ovat valinneet Paula Pättikankaan Suomen YK-nuorisodelegaatiksi vuosille 2023-2024. Haastattelimme nuorta YK-konkaria, joka haluaa vakuuttaa nuoret ja lisätä kiinnostusta vaikuttaa perinteisemmillä diplomatian areenoilla.

Hymyilevä nuori nainen katsoo kameraan studion valokuvausseinämän edessä.
Paula Pättikangas edustaa delegaattiparinsa kanssa suomalaisia nuoria YK:ssa ja tekevät vaikuttamistyötä kotimaassa. Kuva: Salla Merikukka/Allianssi

Ihmisvilinä täyttää Educa-messujen käytävät ja osallistujia riittää onnenpyörälle jonoksi asti. YK-liiton pisteellä iloisen puheen sorinan seassa Paula Pättikangas, juuri valittu nuorten YK-delegaatti, tervehtii opettajia.

Hän on helsinkiläinen paluumuuttaja, joka on opiskellut laajasti ja poikkitieteellisesti erilaisia asioita sellon soitosta kulttuurihistoriaan. Oma polku löytyi kuitenkin tulevaisuuden tutkimuksesta, kestävästä kehityksestä sekä YK-vaikuttamisesta. Pättikangas on koko ikänsä ollut kiinnostunut YK:sta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Hän kertoo olleensa kiinnostunut jo lapsena ”maailmanparantajajärjestöstä”, ja vanhemmiten kasvanut ymmärtämään kansainvälisen politiikan rakenteita. Hän pohtii aktiivisesti, miten YK:ta voisi nuorten näkökulmasta uudistaa ja mitä toimia sen kehittäminen vaatisi.

Juhlavasti pukeutunut nuori nainen seisoo puhujakorokkeella mikrofonin takana. Taustalla oikealla Tiedekulman valaistu logo. Taustalla vasemmalla huonekasvi.
Pättikangas on vaikuttanut laajasti erilaisissa nuorisojärjestöissä Suomessa.

Potentiaali muutokselle asuu nuorten vaikuttamisessa

Suomen kaksi nuorten YK-delegaattia edustavat nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistuvat tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja maailmalla. Kauden pituus on kaksi vuotta ja sen aikana vanhempi senioridelegaatti perehdyttää uuden delegaatin toimintaan ja tukee häntä vaikuttamistyössä. Pättikangas haki nuorten YK-delegaatin luottamustoimeen vahvalla näkemyksellä siitä, mitä hän haluaisi YK:ssa muuttaa ja mitä asioita edistää. ”Koen, että monipuolinen kokemukseni erilaisista vapaaehtoistöistä erityisesti nuorisojärjestöissä antaa oikein hyvän pohjan vaikuttamiselle Suomen edustajana.” hän kertoo.

Vaikka YK on melko perinteinen valtioiden välinen vaikuttamisen foorumi, se on parhaimpia rakenteita, joita meillä tällä hetkellä on. Haluan innostaa muita nuoria uudistamaan jotain vähän vanhaa ja ehkä vanhanaikaista.

Pättikangas on toiminut aktiivisesti muun muassa Suomen YK-nuorissa sekä valtioneuvoston alaisessa Nuorten Agenda 2030 -ryhmässä. Omalla delegaattikaudellaan hän haluaa erityisesti motivoida nuoria kiinnostumaan YK:sta ja sen toiminnasta enemmän: ”Koen, että tällä hetkellä nuoret eivät ole tarpeeksi kiinnostuneita kansainvälisestä vaikuttamisesta perinteisten, YK:n kaltaisten kanavien kautta. Vaikka YK on melko perinteinen valtioiden välinen vaikuttamisen foorumi, se on parhaimpia rakenteita, joita meillä tällä hetkellä on. Haluan innostaa muita nuoria uudistamaan jotain vähän vanhaa ja ehkä vanhanaikaista. Potentiaalia muutokselle on todella paljon, mutta tuntuu että vähän laahataan jäljessä.”

Perinteiden uudistaja

Nuorisodelegaatit ovat perinteisesti valinneet teeman, jota he erityisesti haluavat delegaattikaudellaan edistää YK-neuvotteluissa ja nuorten parissa kotimaassa. Aikaisempina vuosina aiheita ovat olleet muun muassa nuorten mielenterveys, urheilun ja rauhan kytkökset, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä eriarvoisuus ja antirasismi.

Pättikangas ei koe mitään yksittäistä aihetta omakseen vaan haluisi nähdä nuorisoaloitteiden muutosvoiman YK:n rakenteissa. ”Meillä on niin paljon tekemistä sen osalta, että kaikki ihmiset olisivat tasa-arvoisessa asemassa. Se on mielestäni riittävä aihe, jonka parissa riittää työtä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.”, Pättikangas toteaa ja jatkaa ” Mielestäni on todella tärkeää, että YK:n jäsenvaltioiden nuoret sparraavat omia toimijoitaan ja saavat äänensä kuuluviin kansallisesti ja pääsevät sitä kautta vaikuttamaan YK:n sisällä konkreettisempiin rakenteisiin. Nuoret eivät pääse useinkaan olemaan suoraan jäsenmaiden edustajia, joten kehittämisen kohteena on se, miten luoda rakenteita, joissa nuoret saadaan mukaan. Uusia rakenteita, kuten YK:n nuorisotoimistoa ollaan kehittämässä tällä hetkellä, mutta olisi hienoa, jos niitä saataisiin vakiinnutettua varsinkin niin, että myös muista kuin rikkaista länsimaista tulevat nuoret pääsisivät edustamaan.”

Hymyilevä nainen seisoo YK:n yleiskokousistuntosalin takaosassa. Taustalla kokoussalin penkkirivistöt ja puhujakoroke.
Paula Pättikangas työskenteli harjoittelijana Suomen YK-edustustossa kesällä 2022.

Haastattelun lopuksi Pättikangas muistelee hienoimpia kokemuksiaan YK-edustuston harjoittelijana kesällä 2022. Erityisesti mieleen on jäänyt monenkeskisen yhteistyön merkitys. ”Varsinkin EU-maiden kesken oli lämmin ja kollektiivinen yhteishenki. YK:ssa yksittäiset maat eivät pelkästään edustaa itseään vaan siellä toimitaan maaryhmissä. Oli hienoa huomata, että vaikka YK:ssa ollaan eri asioista eri mieltä, kaikki kuitenkin työskentelevät yhdessä. Ja tietysti oli superhuippua joka kerta, kun näki pääsihteeri António Guterresin istumassa samassa yleiskokoussalissa.”

Nuorisodelegaattien toimintaa voit seurata Twitterissä sekä Instagramissa.