Uutinen

Montrealin luontokokous tähtää luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen

Tänään käynnistynyt Montrealin luontokokous pyrkii voimistuvan luontokadon pysäyttämiseen. Tavoitteena on sopia selkeästi määritellyistä toimenpiteistä ja niiden resurssoinnista, jotta maailmanlaajuista luonnon moninaisuuden vähenemistä voidaan rajoittaa merkittävästi ja ripeästi.

COP15
YK:n pääsihteeri António Guterres pitää puhetta Montrealin luontokokouksessa. UN Photo/Evan Schneider.

Kanadassa alkoi tänään Montrealin luontokokous COP-15. Luontokokouksessa YK:n jäsenmaiden hallitukset neuvottelevat toimenpiteistä, joilla kansainvälinen yhteisö vastaa kiihtyvään luontokatoon eli luonnon monimuotoisuuden kaventumiseen. Konferenssin tavoitteena on sopia YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030:n mukaisesti toimista, joilla biodiversiteetin heikentymistä pystytään hidastamaan tuntuvasti vuoteen 2030 mennessä.

Luonnon hyvinvoinnin turvaaminen, luontokatoon puuttuminen ja ilmastonlämpenemisen pysäyttäminen 1,5 celsiusasteeseen ovat ensisijaisen tärkeitä tavoitteita kestävän kehityksen edistämistyössä. Konferenssissa pyritään sopimaan kunnianhimoisesta viitekehyksestä biodiversiteetin vahvistamiseksi kaikkialla maailmassa. Yhdessä sovitut raamit edellyttävät huomion keskittämistä luontokatoa eniten voimistaviin tekijöihin sekä yhteistä sitoutumista tarvittaviin ympäristöpoliittisiin korjausliikkeisiin.

Tänään käynnistyvällä Montrealin luontokokouksella on seuraavat painopisteet:

  • Kattavan, luonnon moninaisuutta suojelevan toimintasuunnitelman luominen ja suunnitelmassa eriteltyjen kohtien toteutumisen tukeminen siten, tavoitteiden käytännön toimeenpanemiselle taataan riittävät resurssit.
     
  • Tarkasti määritellyt tavoitteet luonnonvarojen ylikäytön, saastuttamisen sekä ekologisesti kestämättömien maanviljelyskäytäntöen kitkemiseksi.
     
  • Alkuperäiskansojen oikeuksien turvaaminen ja alkuperäiskansojen arvokkaan työn tunnustaminen luonnon suojelemisessa.
     
  • Rahoitusmekanismien luominen luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi ja pääomavirtojen suuntaaminen ekologisesti kestäviin sijoituskohteisiin ympäristön kannalta haitallisten investointikohteiden sijaan.

Montrealin luontokokous päättyy 19.12.