Uutinen

Michelle Bachelet UN Womenin johtoon

15.9.2010

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on nimittänyt Chilen entisen presidentin, Michelle Bacheletin, YK:n uuden tasa-arvoelimen johtoon.

UN Women yhdistää neljä olemassa olevaa YK-elintä, jotka toimivat nais- ja tasa-arvokysymysten parissa. Sen perustaminen on osa käynnissä olevaa YK-reformia (System-wide Coherence).

Uuden organisaation perustamista on valmisteltu jo lähes neljän vuoden ajan. UN Women saa myös rahallisesti edeltäjiään suuremmat toimintapuitteet: budjetti, 500 miljoonaa dollaria, on kaksinkertainen verrattuna sen edeltäjien yhteenlaskettuihin budjetteihin.

UN Women käynnistää virallisen toimintansa tammikuussa 2011.

Naisten asioiden edistäjänä tunnettu Bachelet toimi Chilen ensimmäisenä naispresidenttinä vuosina 2006-2010. Maaliskuussa 2010 päättyneen presidenttikautensa jälkeen hän on työskennellyt UNIFEMin tehtävissä Haitin maajäristysalueilla.

Video: UNTV

Taustaa

YK:n jäsenvaltiot sopivat syyskuussa 2009, että YK:lle luodaan yksi ja yhtenäinen elin, joka käsittelee sukupuolen välistä tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista (A/63/311). Päätöslauselman mukaan elimen muodostaa neljä jo olemassa olevaa YK-toimijaa; naisten kehitysasioista vastaava osasto (Division for the Advancement of Women, DAW), pääsihteerin tasa-arvoneuvonantajan toimisto (Office of the Special Adviser to the Secretary-General on Gender Issues and Advancement of Women, OSAGI), YK:n naistenrahasto (UN Development Fund for Women, UNIFEM) ja YK:n kansainvälinen naisten edistämisen tutkimus- ja koulutusinstituutti (UN International Research and Training Institute for the Advancement of Women, INSTRAW).

Jäsenvaltiot keskustelivat perustettavan kokonaisuuden yksityiskohdista kesäkuuhun 2010 saakka. Neuvottelujen tuloksena syntyi yleiskokouksen päätöslauselma A/64/L.56, joka yksilöi UN Womenin alipääsihteerin hakumenettelyn, kauden pituuden ja mandaatin.

UN Womenin on määrä koordinoida sukupuolten välisiä tasa-arvoasioita YK:n sisällä entistä tehokkaammin siten, että ne valtavirtaistuvat osaksi YK:n toimintaa eri tasoilla. Uuden entiteetin alipääsihteeri raportoi suoraan YK:n pääsihteerille. Kausi on neljän vuoden pituinen, ja sitä voidaan jatkaa yhdellä kaudella.

Lisätietoa: www.unwomen.org