Uutinen

Maaseutu sähköistyy vauhdilla Keniassa

Vielä viisi vuotta sitten kenialaisista vain 36 prosentilla oli saatavilla sähköä. Nyt kaupunkialueilla sähköä on saatavilla suhteellisen hyvin, mutta maaseuduilla tilanne on erilainen.

Aurinkopaneeli
Kuva: Mark Garten / UN Photo.

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n uusimman vuosikertomuksen (2018) mukaan vuonna 2017 sähkön saatavuus kaupunkialueilla oli 90 prosenttia, kun maaseuduilla vastaava luku oli 68 prosenttia.

Kehitys on kuitenkin ollut nopeaa: vielä viisi vuotta sitten Kenian maaseutujen väestöstä vain 13 prosentilla oli sähköä käytössä. Tällä hetkellä koko maan väestöstä jo 75 prosentilla on saatavilla sähköä.

Vaikka kaupunkialueiden asukkaat ovat suhteellisen hyvin sähköverkon piirissä, verkon laajentaminen ja rakentaminen maaseuduille on kallista ja haastavaa. Kaupunkien ulkopuolella kylät ovat etäällä toisistaan ja kaukana maan sähköverkosta.

Maaseuduilla tilannetta onkin pyritty parantamaan sähköverkosta irrallaan olevilla aurinkopaneeleilla, jotka tuottavat energiaa kyläläisten tarpeisiin.

Muun muassa saksalainen Mobisol tarjoaa aurinkopaneeliratkaisuja Keniassa, Ruandassa ja Tansaniassa. Yritys myy aurinkopaneeleita, joiden avulla aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää muun muassa puhelimien lataamisessa, lattiatuulettimissa sekä jääkaapeissa, viihde-elektroniikkaa unohtamatta.

Mobisolin kautta on esimerkiksi mahdollista ostaa järjestelmä, johon kuuluu aurinkoenergialla toimiva 22-tuumainen FullHD-taulutelevisio. Aurinkoenergiaa käytetään myös paljon sisätilojen sekä katujen valaisuun.

Puhdasta juomavettä aurinkoenergian avulla

Suomalainen vesiteknologiayritys Solar Water Solutions on vienyt Suomen World Visionin kanssa huippuosaamista Kenian maaseuduille. Suomessa valmistettuja aurinkoenergialla toimivia vedenpuhdistuslaitteita on toimitettu Keniaan nyt yhteensä neljä kappaletta, joista kaksi on kiinteitä, paikalle rakennettuja vedenpuhdistusyksiköitä.

Solar Water Solutionsin vedenpuhdistuslaitteiden tekniikka perustuu käänteisosmoosiin, jonka avulla avulla puhdasta vettä saadaan ilman kemikaaleja lähes mistä tahansa vesilähteestä. Käänteisosmoosi on prosessi, jossa puhdistettava vesi pakotetaan paineen avulla puoliläpäisevän kalvon läpi, kalvon suodattaessa veden epäpuhtaudet pois. 

Vedenpuhdistuslaitteet kykenevät hyödyntämään aurinkopaneelien tuottaman energian suoraan ilman erillisiä akkuja. Toiseen kiinteään yksikköön on myös suunnitteilla vesikioski, josta kyläläiset voisivat ostaa puhdasta juomavettä käyttöönsä.

Keniassa monen käyttövesi ei ole turvallista juotavaksi, sillä vesi on usein peräisin joesta tai lammesta. Maan väestöstä noin 19 miljoonaa ihmistä on ilman puhdasta juomavettä.

Vaihtoehtoista lämpöenergiaa

Toinen suomalainen yritys, Solar Fire Concentration, aloitti vuonna 2016 yhdessä Suomen World Visionin sekä Kenian World Visionin kanssa pilottihankkeen, jossa yrityksen aurinkoenergialla toimivia uuneja ja elintarvikekuivureita vietiin Keniaan muun muassa pienten leipomojen käyttöön.

Tavallisesti ruoanlaitto ja uunien lämmittäminen tapahtuu puuhiilellä, minkä vuoksi joudutaan kaatamaan metsää. Keniassa metsien nopea katoaminen on ollut jo pidemmän aikaa ongelma, ja aurinkoenergiaa hyödyntävät uunit voisivat olla yksi keino hidastaa metsien katoamista.

Pilottihankkeen rahoitus loppui vuoteen 2018. Suomen World Visionin kehitysyhteistyön asiantuntijan Jussi Laurikaisen mukaan hankkeen tulokset olivat kuitenkin hyviä.

“Hankkeen tulokset olivat lupaavia, mutta kaikissa näissä on usein haasteena raha. Vaikka laitteet maksaisivat itsensä periaatteessa nopeastikin takaisin, kysymys kuuluu onko pienellä leipomolla välttämättä varaa sijoittaa siihen.”

Itä-Afrikan suurin aurinkofarmi tuulipuiston rinnalle

Loppuvuodesta 2018 maan sähköverkkoon liitettiin Itä-Afrikan suurin aurinkopuisto. Garissan maakunnassa 85 hehtaarin kokoista aluetta peittää yli 200 000 aurinkopaneelia.

Pelkästään Garissan aurinkopuisto tuottaa vuosittain sähköä arviolta noin puolelle miljoonalle kotitaloudelle.

Aurinkopuistoa operoiva sähköyhtiö suunnittelee laajentavansa toimintaa muihinkin kyliin, jotka eivät ole liitettynä maan sähköverkkoon. Yhtiön on tarkoitus rakennuttaa 147 pienempää aurinkopuistoa  Manderan piirikunnassa, Garissassa, Turkanassa, Wajirissa, Lamulla sekä Tanajoen varrella. Pienemmät aurinkoenergiapuistot tuottaisivat sähköenergiaa kylän kotitalouksille.

Garissan aurinkopuiston on rahoittanut Kiinan valtion omistama Exim-pankki, joka lainasi hanketta varten 135,7 miljoonaa dollaria. Aurinkopuiston rakennutti kiinalainen Jiangxi International.

Syksyllä 2018 Keniassa valmistui myös Afrikan suurin tuulipuisto. Turkana-järven lähettyvillä sijaitsevan tuulipuiston tuottama energia kattaa jopa 15 prosenttia koko maan sähköntarpeesta.

Turkana-järven alue on maailman parhaimpia paikkoja tuulivoimalalle, sillä siellä tulee usein sekä poikkeuksellisen voimakkaasti.

 

Tekstin kirjoittaja on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toimittajalinjan opiskelija. Kirjoitus ei välttämättä edusta Suomen YK-liiton kantoja.

Eu-FVR-logot

Keräämme luettavaksenne tänä lukuvuonna hyviä uutisia maailmalta ja keskustelua kestävän kehityksen mahdollisuuksista. Seuraile tunnistetta #parhaatuutiset ja some-kanaviamme (@UNAFinland Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa). Lue lisää uutisia täältä.

Hanke saa Euroopan unioninin Frame, Voice, Report -rahoitusta. Sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.