Uutinen

Määrätietoisesti kohti vuosituhattavoitteita

Johtajat keskustelevat vuosituhattavoitteista. Kuva: UN photo/Rick Bajornas

YK:n vuosituhattavoitteiden seurantakokous pidettiin eilen New Yorkin päämajalla. Paikalle oli kutsuttu valtioiden päämiehiä keskustelemaan sekä vuosituhattavoitteiden tämänhetkisestä tilasta että niiden tulevaisuudesta, sillä tavoitteiden aikaraja saavutetaan alle 850 päivän kuluessa.

Valtioiden johtajat sitoutuivat kokouksessa edelleen vuosituhattavoitteisiin sekä niiden saavuttamiseen entistä tehokkaammin. Kokouksessa tuotiin esille, että huomiota ja tukea tarvitsevat ne kehitysmaat, jotka ovat jääneet tavoitteiden saavuttamisessa eniten taka-alalle. Kehityksestä huolimatta useat Afrikan maat sekä konfliktimaat eivät ole vielä saavuttaneet tavoitteitaan. Vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa kiinnitetään erityishuomiota kaikkien yhtäläiseen osallisuuteen ja otetaan huomioon marginaalisetkin ryhmät, kuten naiset, lapset ja heikompiosaiset.  Kokouksessa tuotiin esille myös kansainvälisten suhteiden merkitys kehityksessä. Jotta vuosituhattavoitteisiin päästäisiin vuoteen 2015 mennessä, tarvitsevat kansalliset pyrkimykset kansainvälistä tukea. 

Suurin huomio tulisi loppuarvioinnin mukaan olla vuosituhattavoitteilla, jotka ovat jääneet vähemmälle huomiolle tai joiden kehitys on pysähtynyt. Nämä tavoitteet liittyvät köyhyyteen, nälkään, mahdollisuuteen saada peruskoulutusta ja terveydenhuoltoa, lapsikuolleisuuteen, ympäristön kestävyyteen sekä puhtaan veden ja sanitaation saatavuuteen.  Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan johtajien mukaan määrätietoista toimintaa, lupausten toteuttamista ja tukea arvokkaille jo käynnissä oleville aloitteille. Kokouksessa tuotiin esille myös sukupuolten tasa-arvon korostaminen sekä naisten ja tyttöjen voimaannuttamisen tärkeys osana kaikkiin tavoitteisiin pääsemistä.

Seurantakokouksessa mukana olleen Suomen kehitysministeri Heidi Hautalan mukaan Suomen tulee pitää sitoumuksistaan kiinni ja huomioida ne vuosituhattavoitteet, joiden saavuttamisessa on jääty jälkeen. Lisäämällä rahoitusta YK:n tasa-arvojärjestölle (UN Women), YK:n väestörahastolle (UNFPA) ja YK:n lastenjärjestölle (UNICEF) Suomi tukee osaltaan tasa-arvoon, äitiys- ja lasten oikeuksiin sekä saniteettitavoitteisiin pääsemistä.

Vuosituhattavoitteiden seurantakokouksen päätteeksi Ban Ki-moon toteaa puheessaan, että kehityksestä huolimatta yhä yli miljardi ihmistä elää äärimmäisessä köyhyydessä. YK:n pääsihteerin mukaan vuosituhattavoitteiden saavuttaminen on haasteellista, mutta paljon on vielä tehtävissä. Ratkaisuehdotuksina Ban Ki-moon toi esille korkean tason poliittisen johtamisen, älykkäät investoinnit, innovatiivisen teknologian ja sidosryhmien vahvistamisen, joita käsiteltiin jo sunnuntain MDG Success-kokouksessa. 

Vuosituhattavoitteiden seurannan lisäksi pohditaan nyt jo vuoden 2015 jälkeistä kehitysagendaa. Vuosituhattavoitteisiin pohjautuvan Post-2015 agendan tulisi vahvistaa kansainvälisen yhteisön sitoutumista köyhyyden poistamiseen ja kestävään kehitykseen.

”Suurien vaurauksien ja teknologisen kehityksen maailmassa, kenenkään ei tulisi jäädä jälkeen” lausuu Ban Ki-moon.

 

Lisätietoa:

Outcome document MDG

Remarks at Special Event on Achieving the Millennium Development Goals UN News

Kehitysministeri Hautala New Yorkissa: Suomi kaksinkertaistaa tukensa YK:n tasa-arvojärjestölle Valtioneuvosto