Uutinen

Maailman väkiluvu voi kasvaa 9,6 miljardiin vuoteen 2050 mennessä

Maapallon väkiluku saavutti seitsemän miljardin rajapyykin vuonna 2011. Kuva: UN Photo/Eskinder Debebe

Maailman väkiluku, jonka arvioidaan olevan nyt 7,2 miljardia, voi nousta 8,1 miljardiin vuoteen 2025 ja 9,6 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Erityishuomiota raportin lehdistötilaisuudessa saivat myös arviot siitä, että Nigerian väkiluku voi ylittää Yhdysvaltojen vastaavan vuoteen 2050 ja Intiasta on kasvamassa maailman väkirikkain valtio vuoteen 2028 mennessä.

Arvioiden kasvaminen verrattuna edellisiin arvioihin perustuu YK:n taloudellisten ja sosiaalisten asioiden osaston DESA:n väestöjaoston päällikön John Wilmothin mukaan aiempiin oletuksiin siitä, että 1990-luvulla nähty syntyvyyden alentuminen jatkuisi trendinä 2000-luvulla. Lähivuosina tämä kehitys on kuitenkin pysähtynyt muutamissa korkean syntyvyyden valtioissa.

Pahimmat puolet väestönkehityksessä nähdään Wilmothin mukaan sen synnyttäessä ääri-ilmiöitä, joita ovat ongelmat ikäihmisten tukipalveluiden järjestämisessä sekä suuren väestönkasvun alueiden ruokaturvallisuus. Euroopassa, jonka väkiluvun ennustetaan laskevan 14 prosenttia, haasteita vanhustenhoidossa näkyy jo nyt.

Väestönkehityksen muuttaminen kestäväksi ei voi toteutua väestöpolitiikan avulla vaan ”muuttamalla tapaa, jolla elämme,” kertoo Wilmoth. Tästä esimerkkinä hän mainitsee Intian ja Indonesian, joissa väestönkasvua ollaan pystytty hillitsemään hallituksen tukemalla perhesuunnittelupalveluilla, joiden avulla yksilöille annetaan mahdollisuus päättää itse omasta hedelmällisyydestään.

 

Lisätietoa:

World population projected to reach 9.6 billion by 2050 – UN report (UN News)

World Population Prospects: The 2012 Revision (YK)