Uutinen

Lukiolaiset pohtivat urheilun, rauhan ja kehityksen yhtälöä Mäkelänrinteessä

YK-nuorisodelegaatti Jenni Sundqvist avasi Mäkelänrinteen lukiossa järjestetyn urheilun, rauhan ja kehityksen päivän tapahtuman. Kuva: Veera Vehkasalo

Lauantaina 6.4. vietettiin kansainvälistä urheilun, kehityksen ja rauhan päivää. Vuodesta 2013 vietetty päivä tuo yhteen urheilun merkittävän ja uniikin roolin rauhan, yhteistyön, solidaarisuuden ja sovinnon työkaluna. YK-liitto järjesti urheilun & kehityksen tapahtuman perjantaina 5.4. Mäkelänrinteen lukiossa lukiolaisille yhteistyössä YK-nuorisodelegaatti Jenni Sundqvistin, Suomen YK-nuorten, Helsingin YK-nuorten, LiiKe ry:n, Olympiakomitean, Peace United sekä Punainen kortti rasismille –hankkeiden, Allianssin nuorisovaihdon ja Allianssin kansainvälisen politiikan ryhmän kanssa.

Tapahtuma aloitettiin juhlavasti koulun liikuntasalissa lukion rehtorin Vesa Vihervän sekä YK:n nuorisodelegaatti Jenni Sundqvistin puheilla. Aloituksessa puheenvuoron käyttivät myös Mäkelänrinteen lukion alumnit, jääkiekkoilija Emma Terho ja videotervehdyksen kautta koripalloilija Lauri Markkanen.  Juhlallisuuksien jälkeen ryhdyttiin töihin, ja lukiolaiset siirtyivät pajoihin käsittelemään päivän aiheita.

YK-liiton työpajassa käsiteltiin yhdenvertaisuutta urheilussa ja sen uutisoinnissa. Pajassa pohdittiin median, uutisoinnin ja sosiaalisen median valtaa sekä vaikutusta mielikuvien ja maailmankuvan rakentumiseen. Lukiolaiset pohtivat pajassa miten eri viestintäkanavien välittämä tieto eroaa toisistaan, ja miten eri tavoin samasta aiheesta voidaan luoda hyvin erilaisia mielikuvia. Pohdinnassa muun muassa se, miten urheilu-uutisoinnissa käsitellään yhdenvertaisuutta, sukupuolta ja vähemmistöasemaa. Työpajassa mietittiin myös urheilijoiden vastuuta ihmisoikeuksien edistämisessä, ja sitä, voiko yksittäinen urheilija muuttaa maailmaa valinnoillaan, vai voiko olla vaikuttamatta.

YK-nuorisodelegaatti Jenni Sundqvistin pajassa pohdittiin kasvattaako urheilu lapsista ja nuorista globaaleja kansalaisia. Pajassa tarkasteltiin Agenda 2030 tavoitteen 4.7., Globaalikansalaisuuskasvatus, kautta urheilun roolia globaalien epäkohtien esille tuomisessa. “Kasvattaako urheilu nuorista suvaitsevaisia maailmankansalaisia vai onko se myytti?” oli pajassa pohdinnan keskiössä.

Suomen YK-nuorten ja Helsingin YK-nuorten kanssa käsiteltiin päätöslauselmaa 2250: Nuoret, rauha ja turvallisuus, sekä Agenda 2030 / kestävän kehityksen tavoitteita. Suomen YK-nuoret käsittelivät lukiolaisten kanssa pajassaan yhteiskunnan eriarvoisuutta ja rauhanrakentamista. Osallistavan harjoitteen keinoin pajassa pohdittiin eriarvoisuutta yhteiskunnassa, rauhan ylläpitämistä ja edistämistä, sekä tutustuttiin päätöslauselmaan 2250: Nuoret, rauha ja turvallisuus. Helsingin YK-nuorten kanssa lukiolaiset pääsivät tutustumaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin; päämääriin tavoitteiden takana, ja myös tavoitteiden merkitykseen käytännössä. Pajassa pohdittiin myös mitä jokainen voi tehdä arjessaan saadakseen tavoitteet toteen.

Draaman keinoin päästiin pureskelemaan asioita LiiKe ry:n pajassa, jossa Forum Teatterin keinoin havainnollistettiin eriarvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta maailmassa. Pajassa lukiolaiset toteuttivat lyhyen draamaesityksen. Draamaesityksen ohessa nuoret miettivät, miten yleisön saisi reagoimaan esityksessä kuvattuun eriarvoisuuteen/epäoikeudenmukaisuuteen, sekä kehittämään draaman juonta parempaan suuntaan.

Olympiakomitean johdolla lukiolaiset saivat pohtia olympismia osana kansainvälisiä suhteita. Pajassa mietittiin ajatusleikin keinoin mitä ovat olympismin arvot, sekä mitkä ovat kansainvälisen urheilun mahdollisuudet edistää ihmisoikeuksia ja suomalaisten urheilutoimijoiden roolia kansainvälisessä urheiluliikkeessä.

Peace United ja Punainen kortti rasismille -hankkeiden yhteispajassa keskiössä oli vuorovaikutusten merkitys kulttuurien ja uskontojen välisen ymmärryksen lisäämisessä. Kun yhteistä kieltä ei ole, usein urheilu toimii universaalina kielenä, eri kulttuurien ja uskontojen yhdistäjänä. Pajassa lukiolaiset pääsivät pelaamaan jalkapalloa, ja pohtimaan samalla vuorovaikutuksen merkitystä ymmärryksen lisäämisessä, sekä syrjinnän ja kiusaamisen vähentämisessä.

Allianssin nuorisovaihdon pajassa pohdittiin keinoja, joilla voidaan edistää yhdenvertaisuutta harrastustoiminnassa niin Suomessa, kuin maailmallakin. Pajassa lukiolaiset saivat pohtia, miten he edistäisivät nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua harrastustoimintaan, sekä miettimään mitä haasteita yhdenvertaisuuden tiellä voi olla, niin Suomessa kuin maailmallakin.

Allianssin toisessa pajassa, jonka piti Allianssin kansainvälisen politiikan ryhmä, mietittiin vaikuttamismahdollisuuksia EU-tasolla. Pajassa tutustuttiin EU-instituutioihin ja miten päätöksentekoon voi vaikuttaa. Pajassa olleet käsittelivät, miten voi vaikuttaa siihen, että EU kuuntelee nuoria, ja miten äänensä saa kuuluviin EU-tasolla.

Pajojen loputtua lukion auditoriossa loppupuheenvuoron antoi Mäkelänrinteen lukion alumni, Punainen kortti rasismille -hankkeen projektipäällikkö Ilkka Äijälä. Äijälän puheenvuoron jälkeen lukiolaiset saivat osallistua päivän teemat yhteen kokoavaan tietovisaan. Tietovisassa kolmelle parhaiten sijoittuneelle jaettiin palkinnot. Tähän päättyi Mäkelänrinteen lukion urheilun ja kehityksen päivä, ja lukiolaiset pääsivät viikonlopun viettoon – toivottavasti ainakin hetken päivän teemat mielessään.

Teksti: Maiju Salminen

Kirjoittajana on korkeakouluharjoittelijana Suomen YK-liitossa