Uutinen

Lapsien nyt mahdollista valittaa YK:lle oikeuksiensa rikkomisesta

Oikeus saada opetusta on yksi lapsen oikeuksien sopimuksessa mainituista lapsen perusoikeuksista. Kuva: UN Photo / Milton Grant

YK:n lapsen oikeuksien sopimus laajenee uudella pöytäkirjalla, kun sopimusta täydentävä valinnainen, yksilövalituksia koskeva pöytäkirja (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure) astuu tänään voimaan. Toistaiseksi kymmenen YK:n jäsenvaltiota on ratifioinut sopimuksen.

Lapsen oikeuksien sopimuksen kolmas valinnainen pöytäkirja antaa lapsille tai heidän edustajilleen mahdollisuuden tehdä valituksia YK:n lapsen oikeuksien toteutumista seuraavalle lapsen oikeuksien komitealle (Committee on the Rights of the Child), jos lapsen oikeuksia rikotaan. YK:n mukaan lapsen oikeudet ovat nyt entistä vahvempia, sillä valinnainen pöytäkirja antaa lapsille mahdollisuuden hoitaa ja vaatia omia oikeuksiaan.

Uuden pöytäkirjan myötä lapsi voi tehdä valituksen lapsen oikeuksien komitealle, jos hänen lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa tai sen kahdessa aiemmassa valinnaisessa pöytäkirjassa lueteltuja oikeuksiaan on rikottu. Jotta lapsi voi tehdä valituksen komitealle, tulee sen valtion, jossa lapsi asuu, olla allekirjoittanut sekä lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen että sen yksilövalituksia koskevan valinnaisen pöytäkirjan. Lapsen oikeuksien komitea käsittelee  valitukset tilanteissa, joissa kaikki oikeudelliset keinot lapsen oikeuksien turvaamiseksi on jo käyty läpi lapsen kotimaassa. Mikäli komitea toteaa, että lapsen oikeuksia on rikottu, voi se antaa asianomaiselle valtiolle suosituksen ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus (Convention on the Rights of the Child) on maailman ratifioiduin ihmisoikeussopimus ja YK:n toiveena on, että mahdollisimman monet valtiot ratifioisivat myös sopimuksen yksilövalituksia koskevan valinnaisen pöytäkirjan. Tähän mennessä valinnaisen pöytäkirjan ovat ratifioineet Albania, Bolivia, Gabon, Saksa, Montenegro, Portugali, Espanja, Thaimaa, Slovakia sekä Costa Rica. YK toivoo, että jäsenmaat lisäisivät lasten tietoisuutta heidän oikeuksistaan valittaaa lapsen oikeuksien rikkomuksista.

Lue lisää:

Children can now lodge complaints with the UN about violations of their rights (UN)

Yleissopimus lapsen oikeuksista (Globalis)