Uutinen

Lääkkeitä koulutuskriisiin tyttöjen, opettajien sekä ammattiin opiskelevien koulutuksesta

Koronapandemia on jättänyt jälkeensä valtavan maailmanlaajuisen koulutuskriisin. YK-liiton, YK:n ystävien ja Suomen Unesco-toimikunnan webinaarissa haettiin koulutuskriisiin ratkaisuja huippuasiantuntijoiden voimin. YK:n ystävä, komissaari Jutta Urpilainen kertoi, että hänen vastuualueella olevissa Afrikan kumppanimaissa suunnataan noin 5,5 miljardin euron rahoitus koulutukseen.

Komissaari Jutta Urpilainen
Kuva: YK-liitto.

Kansainvälisten kumppanuuksien komissaari Jutta Urpilainen kertoo, että EU vahvistaa koulutuksen kehittämistä Afrikassa. 

Urpilainen on vastuussa 126 maan ja EU:n välisestä kumppanuudesta, vastuualueena Saharan eteläpuoleinen Afrikka. Urpilainen on myös YK-liiton aiempi puheenjohtaja sekä YK:n ystävät -verkoston jäsen. Afrikka on EU:n prioriteettialue ja EU on julkaissut uuden Afrikka-strategian. 

Haluamme vahvistaa tasavertaista kumppanuutta Afrikan valtioiden kanssa.

Urpilainen kertoo, että kaksi kolmasosaa maailman maista on pienentänyt koulutuksen budjettiosuutta. Koulutukseen suunnattuja määrärahoja oli vähennetty jo ennen koronapandemiaa.

Pandemian aikana 1,6 miljardia lasta oli koulutuksen ulkopuolella koronan vuoksi. Osa on jo saatu takaisin, mutta yli 300 miljoonaa lasta on pysyvästi koulutuksen ulkopuolella.

EU näyttää nyt esimerkkiä nostamalla koulutuksen rahoitusta. Koulutuksen osuus ulkosuhde- ja kehitysyhteistyörahoituksesta on noussut kymmeneen prosenttiin aiemmasta seitsemästä prosentista. Urpilaisen vastuualueella olevissa kumppanimaissa suunnataan noin 5,5 miljardin euron rahoitus koulutukseen. 

Rahoitusta suunnataan muun muassa tyttöjen koulunkäynnin tukemiseen sekä opettajankoulutukseen. "Saharan eteläpuolella tarvitaan 9,5 miljoonaa uutta opettajaa vuoteen 2030 mennessä ja heidän koulutukseen on panostettava."

Opetuksen laatuun on tärkeä panostaa, sillä Maailmanpankin tutkimus kertoo karun totuuden: kehitysyhteistyömaiden lapsista yhdeksällä kymmenestä on vaikeuksia ymmärtää luettua. 

Kolmas tärkeä painopiste on ammatillinen koulutus. Afrikassa työmarkkinat ovat murroksessa ja työikäisiksi tulee 20 miljoonaa nuorta vuosittain. 

Heille pitää tarjota sellaista osaamista, jolle on kysyntää. Tämä myös afrikkalaisten päättäjien toiveena.


Komissaari Urpilainen osallistui YK-liiton, YK:n ystävien ja Suomen Unesco-toimikunnan yhdessä järjestämään webinaariin Koulutuksen globaalit haasteet koronan jälkeen. Tilaisuudessa käytiin painavaa keskustelua maailmanlaajuisesta oppimisen kriisistä ja sen ratkaisemisesta. Äänessä olivat huippuasiantuntijat.

Urpilaisen lisäksi keskustelemassa olivat Global Partnership for Education -verkoston johtaja Alice Albright, yrittäjä Peter Vesterbacka, alivaltiosihteeri Elina Kalkku (UM), International Baccalaurate Organizationin pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen sekä kansainvälisten asioiden johtaja Jaana Palojärvi (OKM). Tilaisuuden vetäjänä toimi Suomen YK-liiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén.

Katso webinaarin tallenne tästä: