Uutinen

Kuuntele Ihmisoikeudet Euroopassa ja demokratian tila -podcastjaksot

YK-liiton uusissa podcastjaksoissa Ihmisoikeudet Euroopassa ja demokratian tila (osat 1 ja 2) tarkastellaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja perusoikeuksia Euroopassa.

Euroopan unioni ja ihmisoikeudet -podcast

Osa 1

Viimeisen kymmenen vuoden aikana demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on heikentynyt useissa valtioissa, mukaan lukien eräissä EU:n jäsenvaltioissa. Tämä kehitys näkyy myös kansainvälisessä ihmisoikeuspolitiikassa.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta ja oikeudellista velvoittavuutta vastustetaan yhä avoimemmin ja voimakkaammin. Tämän kehityksen myötä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden rooli ihmisoikeustoimijoina on kasvanut.

Mitä ihmisoikeuksille ja demokratialle on tapahtunut Suomessa ja maailmalla, miten kehitys on edennyt kuluneiden vuosien aikana?

Mitä vaikutuksia Eurooppaa koettelevilla kriiseillä, voimistuvilla ääriliikkeillä ja populismilla on?

Miten tilanteeseen on reagoitu, miten Suomi on pyrkinyt toimimaan ja vaikuttamaan ihmisoikeuksien ja demokratian kehitykseen? 

Millaisia vaikutusmahdollisuuksia tavallisilla kansalaisilla on, miten varmistetaan jokaisen äänen kuuluminen?

Demokratiaa uhkaavia ilmiöitä ja oikeusvaltioperiaatteen haasteita pohtivat ihmisoikeussuurlähettiläs Rauno Merisaari ulkoministeriöstä ja Rosa Puhakainen-Mattila Suomen YK-liitosta.

  •     Kuunteluaika: 16.37
  •     Tekninen tuottaja: Sisältöpalvelu Fabuloso

Podcast-jakson voi kuunnella Spotifyissa, Soundcloudissa ja verkkosivuillamme.

Osa 2

Sota Euroopassa ja ruokakriisi köyhässä etelässä, pahenevat kriisit ja kasvava inhimillinen hätä panevat testiin kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja koettelevat eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän rajoja. Mitä vaikutuksia kiristyvällä tilanteella Euroopassa on, onko meillä edelleen halua auttaa tarvitsevia?  

Miten kasvavien kriisien aikana turvataan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden perus- ja ihmisoikeusksien toteutuminen?

Millaisia oikeuksia turvapaikanhakijoilla on? Miten Suomi toimii hädässä olevien ihmisten auttamiseksi?  

Millaisia taloudellisia resursseja perusoikeuksien vahvistamiseksi tulisi kohdentaa? 

Perusoikeuksien tilaa ja turvaa tarvitsevien oikeuksia monien kriisien Euroopassa pohtivat ihmisoikeussuurlähettiläs Rauno Merisaari ulkoministeriöstä ja Rosa Puhakainen-Mattila Suomen YK-liitosta.

  •     Kuunteluaika: 14.08
  •     Tekninen tuottaja: Sisältöpalvelu Fabuloso

Podcast-jakson voi kuunnella Spotifyissa, Soundcloudissa ja verkkosivuillamme.

 

Podcast on tuotettu ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen tuella.