Uutinen

Kestävän kehityksen työryhmän ehdotus UNEPin käsittelyyn

23.2.2011

Suomen ja Kenian yhteistyössä tekemää ehdotusta kansainvälisen ympäristöhallinnon uudistamisesta on kiitelty Nairobissa pidetyssä YK:n ympäristöohjelman UNEPin hallintoneuvoston kokouksessa.

UNEPille luovutettu ehdotus perustuu viime vuonna toimineen korkean tason YK-työryhmän työhön, jossa selvitettiin, miten kansainvälistä ympäristöhallintoa voitaisiin uudistaa ja tehostaa. Työryhmää johtivat Suomen ympäristöministeri Paula Lehtomäki ja Kenian ympäristöministeri John Njoroge Michuki.

Lehtomäen mukaan suurin osa jäsenmaista on yhtä mieltä siitä, että nykyinen ympäristöhallinto on hajanainen ja tehoton: laskentatavasta riippuen maailmassa on noin 200-500 kansainvälistä ympäristösopimusta. Näkemykset uudistusten toteuttamisesta kuitenkin vaihtelevat. Suomi kannattaa muiden EU-maiden linjaa uuden, koko YK-järjestelmän läpileikkaavan ympäristöjärjestön perustamista.

Työryhmän ehdotus, niin sanottu Nairobi-Helsinki Outcome, sisältää kuusi toimintakokonaisuutta, joilla YK:n ympäristöohjelmaa voitaisiin uudistaa:

1) Edistetään tieteellisten paneelien ja verkostojen yhteydenpitoa sekä parannetaan ympäristötiedon saatavuutta erityisesti kehitysmaissa sekä tiedon hyödyntämistä poliittisessa päätöksenteossa.

2) Laaditaan koko YK-järjestelmän läpileikkaava ympäristöstrategia tehokkuuden ja koherenssin lisäämiseksi sekä ympäristöpilarin vahvistamiseksi.

3) Lisätään yhteistyötä kansainvälisten ympäristösopimusten välillä kunnioittaen sopimusten osapuolikokousten päätösvaltaa. Tavoitteena on vähentää sopimussihteeristöjen hallinnollisia kuluja ja lisätä käytettävissä olevia varoja sopimusten toimeenpanoon maatasolla.

4) Vahvistetaan maailmanlaajuisen ympäristöpoliittisen päätöksenteon ja rahoituksen yhteyttä. Tavoitteena on laajentaa ja syventää kansainvälisen ympäristörahoituksen pohjaa sekä kehittää rahoituksen seurantamenetelmiä.

5) Kehitetään koko YK-järjestelmän laajuinen puiteohjelma kehitysmaiden valmiuksien parantamiseksi. Tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten ympäristösopimusten ja maailmanlaajuisten ympäristötavoitteiden toimeenpanoa kehitysmaissa.

6) Edistetään strategista läsnäoloa aluetasolla lisäämällä UNEPin aluetoimistojen valmiuksia vastata maiden tarpeisiin ympäristöasioissa. Tavoitteena on myös vahvistaa ympäristöasiantuntemusta YK:n maatiimeissä.


Työryhmän esitys on osa valmistautumista YK:n kestävän kehityksen Rio+20-huippukokoukseen, joka pidetään Rio de Janeirossa toukokuussa 2012.


Lähde:
Ympäristöministeriö