Uutinen

Kestävän kehityksen tavoitteista vilkasta keskustelua Tansaniassa

Ilmastonmuutoksen torjunta, sosiaaliturvan ja verotuksen kehittäminen sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen olivat esillä Suomen ja Tansanian YK-liittojen järjestämässä työpajassa, joka kokosi päättäjät, virkamiehet ja kansalaisjärjestöt ensimmäistä kertaa saman pöydän ääreen keskustelemaan kestävän kehityksen tavoitteista.

Suomen ja Tansanian YK-liittojen järjestämä työpaja keräsi päättäjät ja kansalaisjärjestöjen edustajat ensimmäistä kertaa saman pöydän ääreen keskustelemaan kestävän kehityksen tavoitteista.
Kuva: Richard Maguluko.

Miten sosiaaliturvaa ja verotusta pitäisi kehittää Tansaniassa? Entä miten ilmastonmuutosta voitaisiin torjua ja miten muutkin YK:n kestävän kehityksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa?

Tärkeitä aiheita käsiteltiin tammikuisena viikonloppuna Tansanian pääkaupungissa Dodomassa järjestetyssä työpajassa, johon osallistui tansanialaisia kansanedustajia sekä paikallisen kuntaministeriön ja kansalaisjärjestöjen edustajia.

Esimerkkejä Suomen sosiaaliturvamallista kertoi Timo Voipio Suomen ulkoministeriöstä. Voipion mukaan bruttokansantuote on Afrikan maissa kasvanut rajusti jo 1990-luvulta lähtien, mutta samaa aikaan köyhyys on vähentynyt vain vähän.

– Onko talousjärjestelmässä siis jotain vikaa? kysyy Voipio.

Voipion esiin nostama vaihtoehto on sosiaaliturvan sekä verotuksen kehittäminen ja inklusiivinen kasvu, jossa kaikki ryhmät ovat mukana.

Suomen YK-liitto vaikuttaa Tansaniassa

Monen eri tahon yhteinen työpaja kestävän kehityksen tavoitteiden tiimoilta toteutui nyt ensimmäistä kertaa. Tapahtuman taustalla on Suomen YK-liiton kehitysyhteistyöprojekti, jossa on tuettu Tansanian YK-liittoa edistämään kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista.

Dodoman työpajassa Suomen YK-liittoa edustanut Jenni Kauppila on viikonlopun antiin tyytyväinen.

Video: Elina Laiho / YK-liitto.

Keskustelua vauhditti Tansanian YK-liiton julkaisema laaja varjoraportti kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta. Raportti julkaistiin viime vuonna samaan aikaan kun Tansania raportoi kansallisesti YK:ssa.

 Tämä on ensimmäinen kattava kansalaisjärjestöjen tekemä raportti kestävän kehityksen tavoitteista. Siihen on koottu näkemyksiä 500 kansalaisjärjestöltä, kertoo Tansanian YK-liiton toiminnanjohtaja Reynald Maeda.

Reynald Maedan mukaan seuraava askel on kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen kuntatasolla. Video: Elina Laiho / YK-liitto.

Yhteistyötä Tansaniassa

Suomen YK-liitto on tehnyt yhteistyötä Tansaniassa paikallisen YK-liiton kanssa vuodesta 2012 alkaen. Yhteistyö on rahoitettu Suomen ulkoministeriön myöntämillä kehitysyhteistyövaroilla.

Ensimmäisessä hankkeessa parannettiin kansalaisten osallistumismahdollisuuksia etenkin ilmastonmuutokseen, tasa-arvoon ja kansalaisoikeuksien kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

YK-liiton järjestämän videokoulutuksen kautta Tansanian ja Kenian rajalla Loliondossa asuvat maasait ovat saaneet ääntään kuuluville. Työ jatkuu maasaiden tuottamilla kestävää kehitystä käsittelevillä videoilla.

Koulutusta on järjestetty myös toimittajille kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyen.

Meneillään olevassa hankkeessa tuetaan Tansanian YK-liittoa kestävän kehityksen raportoinnissa ja hallituksen ohjelman seuraamisessa.

SDG workshop in Tanzania
Kuva: Richard Maguluko.
Jenni Kauppila SDG workshop