Uutinen

ILO: globaali nuorisotyöttömyys pahenee entisestään

Kuva: ILO

Kansainvälinen työjärjestö ILO julkaisi viikko sitten nuorten globaalin työllistymisen trendien raporttinsa vuodelle 2013. Raportin mukaan globaalin talouskasvun hidastuminen aikavälillä 2012-2013 on pahentanut nuorten työllisyyskriisiä entisestään. Kuudessa kymmenestä tutkitusta maasta yli 60 prosenttia nuorista on joko työttömänä, alipalkatuissa ja huonoissa pätkätöissä, tai työvoiman ja koulutuksen ulkopuolella. Liberiassa, Malawissa ja Togossa lukemat ylittävät 70 prosenttia. Tutkimus paljastaa myös lukemien olevan huomattavasti korkeampia, kun mukaan lasketaan nuoret, jotka eivät aktiivisesti etsi työpaikkaa.

Globaali nuorisotyöttömyys väheni vuoden 2009 12,7 prosentista 12,3 prosenttiin vuonna 2011, mutta kasvoi taas 12,4 prosenttiin vuonna 2012. Nuorisotyöttömyyden uskotaan kasvavan 12,6 prosenttiin vuonna 2013, mikä tarkoittaa 73 miljoonaa nuorisotyötöntä. Nuorisotyöttömyyden kasvu ja siitä seuraavat sosiaaliset ja ekonomiset haitat ovat erityisen huolestuttavia kehittyneissä talousmaissa ja EU:ssa, Keski-Idässä ja Pohjois-Afrikassa. Nykyisellä tahdillaan globaalin nuorisotyöttömyyden ennustetaan kasvavan 12,8 prosenttiin, sillä vaikka tilanteen odotetaan paranevan kehittyneissä talouksissa, sen odotetaan myös pahenevan muualla, etenkin Aasiassa.

EU:n nuorisotyöttömyystilanne ei ole juurikaan parantunut vuoden 2009 lukemista. Nuorista on työttöminä noin 18,1 prosenttia, mikä on korkein nuorisotyöttömyysprosentti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Nuorisotyöttömyyden ennustetaan pysyvän 17 % yläpuolella vuoteen 2015 asti, ja laskevan sitten 15,9 prosenttiin vuonna 2018. Kehittyneiden talousmaiden nuorisotyöttömyys kasvoi aikavälillä 2008-2012 lähes neljänneksellä, mikä tarkoittaa yli kahta miljoonaa työtöntä nuorta enemmän. Kehittyneiden talousmaiden välillä on kuitenkin heittelyä: Saksan, Israelin ja Sveitsin nuorisotyöttömyys on mennyt alle vuoden 2008 lukemien.

 

 

YK:n uutiskeskus

YK:n työjärjestö

maailma.net

ILO:n raportti (pdf)