Uutinen

Haussa YK:n pääsihteeri – valinnasta aiempaa avoimempi

Toinen ensimmäisinä asetetuista pääsihteeriehdokkaista, Kroatian ulkoministeri Vesna Pusic (vas) vuonna 2012 UN Womenin silloisen toiminnanjohtajan Michel Bachelet'n kanssa. Kuva: UN Women/Catianne Tijerina

Uuden pääsihteerin haku käynnistyi joulukuussa. Ensimmäistä kertaa YK:n historiassa se avattiin virallisesti hausta kertovalla avoimella kirjeellä, jossa painotetaan valintaprosessin olevan avoin ja inklusiivinen.

Yleiskokouksen ja turvallisuusneuvoston puheenjohtajat lähettivät tiistaina 15.12. yhteisen kirjeen, joka kertoo YK:n pääsihteerihaun alkamisesta ja pyytää jäsenmaita asettamaan ehdokkaita tehtävään.

Aiemmin tällaista virallista tietoa hausta ei ole saatu, valintaprosessi on ollut hyvin suljettu ja keskustelut on käyty paljolti turvallisuusneuvoston jäsenten kesken. Uusi pääsihteeri on tarkoitus valita vuonna 2016.

Pääsihteerivalinnan lähestyessä kansalaisyhteiskunta – etenkin kansainvälinen 1 for 7 Billion -kampanja – on vaatinut avoimempaa ja kattavampaa prosessia maailmanjärjestön johtajan valitsemiseksi. Lisäksi on kaivattu erityisesti naisehdokkaita tehtävään, johon on tähän mennessä valittu aina mies.

Molemmat vaatimukset nousevat esiin puheenjohtajien kirjeessä vahvasti. Kirjeen lähettäminen ja sen painotukset perustuvat syyskuussa YK:n yleiskokouksen hyväksymään päätöslauselmaan, jossa sovittiin muun muassa ehdokkaiden avoimesta pyytämisestä, valintaprosessin kulun avoimuudesta ja sukupuolitasapainon huomioimisesta perinteisemmän maantieteellisen lisäksi.

Haun avaamisen jälkeen ilmoitettiin, että kaksi ehdokasta on jo virallisesti nimitetty: yksi nainen ja yksi mies, Kroatian ulkoministeri Vesna Pusic ja Makedonian entinen ulkoministeri Srgjan Kerim.
 

Yleiskokouksen puheenjohtajan Mogens Lykketoftin ja turvallisuusneuvoston puheenjohtajana toimivan Samantha Powerin kirje pääsihteerihausta.

1 for 7 billionin tiedote aiheesta

Suomen YK-liitto liittyi 1 for 7 Billion -kampanjaan vuoden alussa.