Uutinen

FAO: biodiversiteetti on avain globaalin ruokakriisin ratkaisemiseen

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) mukaan ruokatuotannon haavoittuvaisuus ja kestämättömyys on lisääntynyt tuotannon yksipuoleisuuden vuoksi. Monimuotoisuuden puute johtuu siitä, että suurin osa maailman ruokavarannosta tuotetaan vain 12 viljelyskasvilla ja 14 eläinlajilla.

"Ruoan ja maatalouden biodiversiteetin heikentyminen vaarantaa vakavasti globaalin ruokaturvan", FAO:n varapääsihteeri Alexander Müller sanoo. "Meidän täytyy vahvistaa toimiamme luonnon monimuotoisuuden suojelemisessa ja sen järkevässä hallinnoimisessa ruokaturvaa silmällä pitäen", Müller lisää.

Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen osapuolet kokoontuivat Bonnissa 19.-20.5.2008. Avajaispuheessaan Müller kehotti kansainvälistä yhteisöä tehostamaan toimiaan ruokaturvan ja biodiversiteettiin liittyvien huolien integroimiseksi.

FAO nosti esiin huolen maailmanlaajuisesta biodiversiteetin heikentymisestä. Sen arvioiden mukaan viljelyskasvien geneettinen monimuotoisuus on vähentynyt 75 prosentilla viimeisen vuosisadan aikana, ja satoja FAO:n tietokantoihin rekisteröidyistä 7000 eläinlajista uhkaa sukupuutto.

FAO:n mukaan geneettisen monimuotoisuuden väheneminen tarkoittaa myös kehittämis- ja innovaatiomahdollisuuksien vähenemistä. Niitä tarvittaisiin vauhdittamaan maataloutta aikana, jolloin ruoan hinnat ovat huimassa nousussa.

Bonnin biodiversiteettisopimuksen kokoukseen osallistuu edustajia 191 maasta. Konferenssissa keskitytään globaaliin ruokakriisiin, maailmanlaajuiseen metsäkatoon, ilmastonmuutokseen ja köyhyyden vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Kokouksen asialistalla on myös kysymys siitä, miten saavutetaan kansainvälisesti sovittu tavoite biodiversiteettikadon ehkäisemisestä kahden vuoden kuluttua olevaan aikarajaan mennessä.

Lähde: 

Biodiversity key to tacking global food crisis

Lisätietoa: 

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO)

Biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus