Uutinen

Espoon ympäristöhallintokokouksen tuloksia

24.11.2010

Espoon Dipolissa järjestettiin 21.-23.11. kansainvälinen YK:n ympäristöhallintoa uudistava kokous. Sen loppulauselmassa esitellään tuloksia, joita yli 40 osallistujamaan kokous sai aikaan.

Kokous päätti tavoitteesta saada aikaan koko YK-järjestelmän läpileikkaava ympäristöstrategia. Myös pirstaleisia kansainvälisiä ympäristösopimuksia halutaan yksinkertaistaa, ja tieteellisten paneelien ja verkostojen välistä yhteydenpitoa toivotaan vahvistettavan. Osallistujamaat pitivät tärkeänä parantaa ympäristötiedon saatavuutta erityisesti kehitysmaissa ja sen hyödyntämistä poliittisessa päätöksenteossa.

YK:n ympäristöohjelman UNEPin vahvistaminen sai laajaa kannatusta, ja EU-maat ajavat lisäksi uuden YK:n alaisen ympäristöjärjestön perustamista.

Suomen ympäristöministerin Paula Lehtomäen ja Kenian apulaisympäristöministerin Margaret Kamarin luotsaama kokous luovuttaa suosituksensa UNEPin hallintoneuvostolle, ja lopuksi uudistuksia käsitellään vuonna 2012 järjestettävässä YK:n kestävän kehityksen Rio+20-kokouksessa.

Ympäristöhallinnon virtaviivaistaminen on osa laajempaa YK-reformia, ja sitä ajava työryhmä perustettiin helmikuussa 2010. Ministeriryhmässä on jäseniä jokaisesta YK:n maanosaryhmästä.