Uutinen

Alipääsihteeri Akasaka: Monikulttuurisuutta tulee varjella

25.3.2011

YK:n tiedotusosastoa johtava alipääsihteeri Kiyo Akasaka puhui Suomen vierailullaan monikulttuurisuuden tärkeydestä. Kansainvälisessä ympäristössä lähes koko uransa työskennellyt Akasaka muistuttaa sanoin: "The UN is us and our faith is what we make of it" (me muodostamme YK:n ja sen tulevaisuus on käsissämme), että YK koostuu erilaisista yksilöistä, kulttuureista ja valtioista, joiden tulee työskennellä yhdessä. Tämä ei onnistu niin kauan kun monikulttuurisuutta ei puolusteta tai kun "heikkoutenamme on sulkeutunut mieli". Erityisesti valtioiden pitäisi muistaa vastuunsa monikulttuurisuuden varjelijoina.

Hanasaaressa pidetyssä Dag Hammarskjöld -seminaarissa Akasaka luonnehti myös YK:n nykytilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Alipääsihteeri kertoo Libyan ja arabimaailman viimeaikaisten tapahtumien olevan merkkejä positiivisesta muutoksesta maailmassa ja YK:ssa. Nuoriso on näissä muutoksissa avainasemassa. Akasakan mukaan ihmiset tuntevat ennennäkemättömällä tavalla oikeutensa ja ajavat muutosta, jota voidaan verrata kylmän sodan jälkeiseen Itä-Euroopan demokratisoitumisaaltoon. Samalla myös YK muuttuu, kuten viime viikon historiallinen Libyaa ja suojeluvastuuta (responsibility to protect, R2P) koskeva turvallisuusneuvoston päätöslauselma osoittaa.

Hammarskjöld -seminaariin Hanasaareen kokoontui kansainvälinen virkamiesten, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, poliitikkojen ja asiantuntijoiden ryhmä keskustelemaan ruotsalaissyntyisen YK:n toisen pääsihteerin Dag Hammarskjöldin henkisestä perinnöstä. Muita pääteemoja olivat YK:n nykytila, sekä järjestön kehitys ja tulevaisuus. Tilaisuudessa puhuivat YK:n alipääsihteeri Akasakan lisäksi Suomen YK:n nuorisodelegaatti Alina Böling sekä maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors, jonka jälkeen Pekka Haaviston ohjaaman paneelin keskustelijat saivat puheenvuoron.

Hammarskjöldin pääsihteerikautta pidetään ainutlaatuisena YK:n historiassa. Hänen ansiokseen katsotaan nykyisenlainen pääsihteeri-instituutio ja sen itsenäisyys nostaa esille tapahtumia, jotka tarvitsisivat maailman huomion. Hammarskjöld myös edusti ja muokkasi kansainvälisen virkamiehen etiikkaa, oli taitava diplomaatti, joka puhui kahden suurvallan aikana pienten valtioiden puolesta, sekä aloitti YK:n alaiset rauhanturvaoperaatiot. Uhrautuminen uralle koitui myös Hammarskjöldin kohtaloksi - hän menehtyi lento-onnettomuudessa kesken toisen pääsihteerikautensa Kongossa vuonna 1961.

Kansainvälinen osanottajajoukko osallistui aktiivisesti keskusteluun. Erityisesti seminaarivieraita kiinnostivat suojeluvastuun ja Pohjois-Afrikan tilanteen lisäksi nuorten asema, EU:n toiminta YK:ssa, turvallisuusneuvoston legitimiteetti muuttuneessa maailmassa, sekä maailmanjärjestön asema muiden kansainvälisten foorumien, kuten OECD ja G20 rinnalla.

YK:n alipääsihteeri Kiyo Akasakan esittely