Tiedote

YK:n turvallisuusneuvostolta historiallinen nuorisopäätöslauselma – suomalaisilla sormensa pelissä

YK:n turvallisuusneuvoston istuntosali YK:n päämajassa New Yorkissa. Kuva: UN Photo

YK:n turvallisuusneuvosto on hyväksynyt historiallisen päätöslauselman ’Nuoret, rauha ja turvallisuus’. Kyseessä on ensimmäinen turvallisuusneuvoston päätöslauselma, joka käsittelee yksinomaan nuorten roolia rauhanrakentamisessa ja väkivaltaisten ääriliikkeiden vastustamisessa. Päätöslauselmassa nuoret tunnustetaan ennen kaikkea myönteisenä voimavarana ja turvallisuuden edistämisessä.

Erityisen Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmasta tekee suomalaisten kannalta se, että aloite päätöslauselmaan lähti omasta kansalaisyhteiskunnastamme. Suomen YK-liitto jäsenjärjestöineen tarttui aloitteeseen jo 2010 ja luovutti aiheeseen liittyvän vetoomukseen jo seuraavana vuonna YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonille ja presidentti Tarja Haloselle Porissa yhdessä Suomen Partiolaisten ja Allianssin kanssa.

- Nuoret, rauha ja turvallisuus –päätöslauselma on konkreettinen esimerkki suomalaisen kansalaisyhteiskunnan tekemän työn vaikuttavuudesta sekä siitä, että tällä vaikuttamistyöllä on keskeinen rooli ajankohtaisten aiheiden nostamisessa kansainväliselle agendalle. Kun ajoitus, teema ja argumentit ovat kohdillaan, voidaan saada nopeitakin konkreettisia tuloksia aikaan, sanoo YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukko.

Vaikka YK:ssa päätökset tekevätkin jäsenmaiden edustajat, kansalaisten ääni ja tahto kuuluvat hallituksen päätöksentekijöille nimenomaan kansalaisyhteiskunnan kautta. Suomen YK-liitto keskustelikin hyvin paljon Nuoret, rauha ja turvallisuus –päätöslauselma-aloitteesta suomalaisten virkamiesten ja poliitikkojen kanssa viiden vuoden ajan.  Päätöslauselma-aloitteen vei neuvostoon Jordania.

- Seuraavaksi tulemme aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman sisältämissä toimenpiteissä päästään myös eteenpäin”, Laukko jatkaa. ”Tässä otetaan oppia muun muassa kuuluisasta Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmasta, jonka täytäntöönpanosta monet maat, Suomi mukaan lukien, ovat laatineet erillisen toimenpideohjelman.”

Maailman nuorista noin 600 miljoonaa asuu joko konfliktin vaikutusalueilla tai niin sanotuissa hauraissa valtioissa. Radikalisoituminen ja ääriliikkeet ovat näillä alueilla erityisiä vaaroja nuorille. Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselma vauhdittaakin nuorten rauhanrakennus- ja konfliktinehkäisytoimintaa sekä tukee demokraattista ja osallistavaa hallintoa.

YK:n turvallisuusneuvosto on YK:n vaikutusvaltaisin elin. Se on YK:n peruskirjan mukaan ensisijaisessa vastuussa maailman rauhan ja turvallisuuden suojelemisesta, ja sen tekemät päätökset ovat luonteeltaan kaikkia jäsenmaita sitovia. Neuvostoon kuuluu kerrallaan 15 jäsenmaata, joista viisi on pysyviä.

Lisätietoa YK-järjestelmästä (suomeksi): YK.fi

YK:n uutinen Nuoret, rauha ja turvallisuus –päätöslauselmasta (UN News 9.12.)

Päätöslauselman sisältö (YK:n dokumentti, päätöslauselma #2250, englanniksi)

Lisätiedot:

Helena Laukko, toiminnanjohtaja
Suomen YK-liitto
puh. 044 781 0303