Tiedote

YK-nuorisodelegaatin haku on alkanut

Vuoden 2017 nuorisodelegaatti Ilmi Salminen

Allianssi ja YK-liitto hakevat aktiivista nuorisotoimijaa Suomen YK-nuorisodelegaatiksi vuodelle 2018. Delegaatin tehtävänä on toimia linkkinä Suomen nuorten ja YK:n välillä, edustaa nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistua tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja Euroopassa.

YK-nuorisodelegaatin kausi alkaa tammikuussa 2018 ja kestää maaliskuun 2019 loppuun. Tehtävään sisältyy osallistuminen YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa syys-lokakuussa 2018 nuorisokysymysten käsittelyn aikaan sekä mahdollisesti osallistuminen muihinkin kansainvälisiin kokouksiin mm. Brysselissä.

YK-nuorisodelegaatteja on lähetetty YK:n yleiskokoukseen Suomesta jo vuodesta 1997. Kyseessä on ainutlaatuinen mahdollisuus kasvattaa omaa kansainvälistä osaamistaan, edistää nuorten äänen kuulumista ja päästä vaikuttamaan nuorten asioihin YK:ssa. Delegaatin tukena ovat Allianssin ja YK-liiton toimistot sekä luottamushenkilöt, ja yhteistyötä tehdään läheisesti myös ulkoministeriön ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.

YK:n nuoriso-ohjelma ja ajankohtaisten YK-kysymysten seuraaminen luovat nuorisodelegaatin kauden raamit. Vuoden aikana delegaatti osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja vierailee esimerkiksi oppilaitoksissa tai järjestöissä kuulemassa nuorten näkemyksiä YK-asioihin. Valittava henkilö myös sitoutuu Allianssin ja YK-liiton kanssa yhdessä toteutettavaan YK-asioihin liittyvään edustus- ja tiedotustyöhön. Lisäksi YK-nuorisodelegaatti osallistuu Allianssin kansainvälisen politiikan ryhmän kokouksiin sekä tarvittaessa YK-liiton hallituksen kokouksiin. Vuoden painopisteistä keskustellaan ja sovitaan yhdessä Allianssin kv-ryhmän ja YK-liiton kanssa.

Nuorisodelegaatti sitoutuu osaltaan aktiivisesti edistämään Allianssin arvoja: yhdenvertaisuus, osallisuus ja yhdessä onnistuminen. Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut korvataan. Hakijan tulee olla nuori (18-28 -vuotias), nuoriso- tai kansalaisjärjestöissä kokemusta hankkinut, kielitaitoinen, YK-asioista kiinnostunut ja niitä jo jonkin verran tunteva henkilö. Hänen tulee olla tehtävään koko ajaksi sitoutunut, esiintymistaitoinen ja hänellä tulee olla laajat viestintätaidot; kokemus sosiaalisesta mediasta ja tekstien kirjoittamisesta katsotaan eduksi.
Hakijoiksi toivotaan eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Allianssi toteuttaa valintaprosessissa positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää.

Hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kv [ät] alli.fi. Hakemukseen otsikoksi "YK-Nuorisodelegaatti 2018". Hakemuksen tulee olla perillä Allianssissa viimeistään tiistaina 7.11.2017. Luottamustehtävään liittyvät haastattelut järjestetään sitä seuraavilla viikoilla.

Hakemukseen kuuluvat seuraavat dokumentit:

a)   Vastaukset hakukaavakkeen kysymyksiin – alla kysymykset (kopioi tiedostoon ja vastaa jokaiseen, max. 150 sanaa per kysymys)
b)   Vapaaehtoinen videotervehdys jossa kerrotaan motivaatiosta
c)   CV eli ansioluettelo
d)   Nimittävän tahon suosituskirje, josta käy ilmi ko. tahon kiinnostus kansainväliseen toimintaan ja motiivi nimittää YK-nuorisodelegaatti. Nimittävän tahon tulee olla nuorisojärjestö tai nuorten parissa toimiva organisaatio tai yhteisö.

Lisätietoja:

www.facebook.com/nuorisodelegaatit/

Allianssin asiantuntija Noora Löfström, noora.lofstrom(at)alli.fi, p. 044 4165264,
YK-liiton Koulutussuunnittelija Christa Prusskij, christa.prusskij(at)ykliitto.fi, p. 044 781 0304
YK-nuorisodelegaatti 2017 Ilmi Salminen, ilmi.salminen(at)gmail.com, p. 050 320 0280

Hakukaavake: 

Hakija:
Hakijan yhteystiedot ja syntymäaika:
Esittävä taho:
Yhteystiedot ja kontaktihenkilö:

Vastaathan seuraaviin kysymyksiin selkeästi ja tiiviisti (max. 150 sanaa per kysymys):

1. Minkälaista kansainvälistä järjestökokemusta sinulla on? Muu järjestökokemuksesi?

2. Miten hyvin tunnet YK:n toimintaa ja sen tavoitteita, sen ajankohtaisia keskustelunaiheita sekä järjestön työskentelytapoja? Mitä asioita haluaisit erityisesti edistää nuorisodelegaattina?

3. Mitkä ovat mahdollisuutesi sitoutua ja osallistua nuorisodelegaattina toimimiseen koko delegaattikauden ajan? Tehtävään kuuluu kokousten ja perehdytyksen lisäksi vaikuttamis-, tiedottamis- ja esiintymistehtäviä. Tammikuusta maaliskuuhun 2019 YK-nuorisodelegaatti sitoutuu opastamaan seuraavaa YK-nuorisodelegaattia.

4. Minkälaista kokemusta sinulla on vaikuttamisesta, missä ja miten olet sitä käytännössä tehnyt? Millaiset kielitaidot sinulla on?

5. Miksi juuri sinut pitäisi valita YK-nuorisodelegaatiksi 2018? Lyhyt perustelu motivaatiostasi.