Tiedote

YK-liitto hakee viittä nuorisotoimijaa kansainväliseen koulutusohjelmaan

Innostu moninaisuuden ja osallisuuden nuorisojohtajaksi– hae mukaan kansainväliseen koulutusohjelmaan!

UN Photo Mark Garten
Kuva: Mark Garten / UN Photo .

Nuorten sitoutumisella on merkittävä rooli myönteisen muutoksen luomisessa kohti yhdenvertaisempaa, osallistavampaa ja myötätuntoisempaa Eurooppaa! Etsimme nyt viittä innostunutta ja maailmaa avarasti tarkastelevaa nuorisotoimijaa eurooppalaiseen koulutusohjelmaan, jonka avulla on mahdollista kasvattaa omaa osaamista, innostaa muita ja jakaa hyviä käytäntöjä. Hakuaika on 22.12.2023 - 8.1.2024.

Tavoitteena lisätä yhteisymmärrystä ja kulttuurienvälistä osaamista

Eurooppaa ja koko maailmaa haastaa kasvava taloudellinen eriarvoisuus, sosiaalinen syrjäytyminen ja kulttuurinen polarisoituminen. Nämä haasteet luovat esteitä yhtäläisten mahdollisuuksien saavuttamiselle, joiden vaikutukset heijastuvat erityisen huolestuttavasti nuorten elämään.  

Suomen YK-liitto toteuttaa keväällä 2024 yhdessä kuuden kansallisen YK-liiton kanssa Erasmus+ -ohjelmatuella koulutushankkeen, jonka tavoitteena on lisätä yhteisymmärrystä ja kulttuurienvälistä osaamista, tukea vuoropuhelua YK-järjestöjen ja eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan välillä sekä etsiä ratkaisuja nuorten monimuotoisuuden ja osallisuuden vahvistamiseksi. Hanke edistää laajasti YK:n Agenda 2030:n "Älä jätä ketään jälkeen" -periaatetta.

Tietoa ohjelmasta 

Nuorisotyöllä kohti moninaista ja osallistavaa Eurooppaa! -hanke toteutetaan keväällä 2024 yhteistyössä seitsemän kansallisen YK-järjestön kanssa. Hanke kokoaa yhteen yli 30 osallistujaa Ruotsista, Georgiasta, Albaniasta, Armeniasta, Tanskasta, Sloveniasta ja Suomesta  

Haemme nyt viittä osallistujaa mukaan ohjelmaan Suomesta! 

Ohjelma toteutetaan keväällä 2024. Hanke sisältää  kolme kokonaisuutta 

  1. lähikoulutus Georgiassa 3.-10. maaliskuuta Georgiassa (Tbilisi) 

  1. digitapaamiset ja kansallisesti toteutettavat aktiviteetit omassa taustaorganisaatiossa  

  1. opintomatka ja nuorisokonferenssi 21.-29. huhtikuutta Ruotsissa (Tukholma) 

Kokonaisuuden tavoitteena on syventää tietoa ja taitoja moninaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseksi, jakaa osaamista  ja hyviä käytäntöjä, sekä luoda mahdollisuuksia uusille kansalliset rajat ylittäville kumppanuuksille. Tavoitteena on vahvistaa kansallisesti nuorten osallisuutta ja antaa nuorille aktiivinen rooli kansalaisyhteiskunnan erilaisissa päätöksentekoprosesseissa.  

Hanke kattaa osallistujien matka- ja majoituskulut.  Osallistumisesta ei makseta muita korvauksia.

Kuka voi hakea 

  • Olet 18-35-vuotias ja osallistut aktiivisesti nuorten toimintaan kansalaisyhteiskunnassa. 

  • Sinulla on halu vahvistaa osaamistasi nuorten osallisuuden tukemisessa. 

  • Olet Suomen YK-liiton jäsenjärjestön jäsen. 

  • Puhut ja kirjoitat sujuvasti suomea ja englantia. 

  • Voit käyttää maalis- ja huhtikuussa noin kaksi viikkoa vierailuihin Tbilisiin Georgiassa ja Tukholmaan.

  • Sinulla on tapaamisten välillä aikaa (noin 6 viikkoa) yhteisiin digitaalisiin tapaamisiin ja kansallisen toiminnan suunnitteluun.  

  • Olet aktiviinen toimija nuorten parissa, opiskelet tai työskentelet nuorten, osallisuuden ja monimuotoisuuden parissa. 

Miten haet mukaan?

Tee hakemus 8.1. mennessä. Hae mukaan täyttämällä tämän linkin kautta löytyvä kaavake:

Haku YK-liiton kansainväliseen koulutusohjelmaan