Tiedote

YK-liitto hakee kahtatoista nuorta kansainväliseen kestävän kehityksen hankkeeseen

Norden-hankkeeseen haetaan kahtatoista (12) innostunutta nuorta mukaan oppimaan kestävästä kehityksestä, ihmisoikeuksista ja vaikuttamisesta muiden aktiivisten nuorten kanssa Pohjoismaista ja Baltiasta. Hae mukaan 4.2. mennessä!

Joukko hymyileviä nuoria pitelee käsissään kestävän kehityksen lippua.
Nuoret ovat kestävän kehityksen kiihdyttäjiä ja tulevaisuusosaajia. Kuva: YK-liitto. Kuva: Suomen YK-liitto.

Tule mukaan syventymään kestävään kehitykseen ja vaikuttamiseen kansainvälisessä porukassa!

Kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden tilaa ja saavuttamista arvioidaan YK:n kansallisen vapaaehtoisen arvionnin, Voluntary National Reviewin, kautta. Nuorten osallistumisella arviointiin on merkittävä rooli vihreän siirtymän vauhdittamisessa tasa-arvoisesti, jottei ketään jätetä jälkeen.

Haemme nyt kahtatoista (12) innostunutta nuorta mukaan oppimaan kestävästä kehityksestä, ihmisoikeuksista ja vaikuttamisesta muiden aktiivisten nuorten kanssa Pohjoismaista ja Baltiasta. Hae mukaan 4.2. mennessä!

Tietoa hankkeesta

Suomen YK-liitto toteuttaa vuonna 2024 Norden 0-30 -ohjelman hankkeen, jossa tuodaan yhteen nuorisodelegaatteja ja -lähettiläitä, saamelaisten nuorisoneuvoston jäseniä sekä muita aktiivisia nuoria Suomesta, Ruotsista, Islannista ja Virosta.

Hankkeessa nuoret

  1. oppivat, miten kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja ihmisoikeusperustaisuutta seurataan ja miten tuloksista raportoidaan kansallisissa vapaaehtoisissa arvioinneissa (Voluntary National Review) Pohjoismaissa ja Baltiassa.
     
  2. oppivat, miten arviointityöhön osallistutaan ja miten siihen vaikutetaan omassa maassa.
     
  3. saavat syvällistä tietoa kestävän kehityksen tavoitteiden välisistä yhteyksistä ja oppivat, miten Pohjoismaat pärjäävät globaalissa SDG-heijastusvaikutusten hallinnassa ja mitä voidaan tehdä nykyisen tilanteen parantamiseksi.

Lisäksi osallistujat oppivat alkuperäiskansojen oikeuksista ja haasteista, joita vihreä siirtymä tuo saamelaisalueen maan ja luonnonvarojen käyttöön. Nuoret oppivat käyttämään uusia digitaalisia työkaluja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen analysointiin ja vertaamaan niitä ihmisoikeussopimuselinten suosituksiin. Hanke varustaa nuoria tuottamaan omaa materiaalia vaikuttamistoimintaan ja vahvistaa heidän verkostojaan Pohjoismaiden ja Baltian alueella.

Kuka voi hakea?

Hakuaika on 15.1.-4.2.2024. Mukaan haetaan täyttämällä huolellisesti hakemuslomake. Hankkeeseen osallistuvan nuoren tulee olla 16-30-vuotias. Hänen tulee puhua ja kirjoittaa englantia sujuvasti. Osallistujilta odotetaan sitoutumista kaikkiin tapahtumiin ja koulutuksiin sekä vaikuttamistoiminnan Suomen työryhmän tapaamisiin ja yhdessä sovittuihin tehtäviin. Hanke kattaa osallistujien matka- ja majoituskulut. Osallistumisesta ei makseta muita korvauksia. Hankkeeseen valitaan 12 osallistujaa. Valinnoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse.

Aikataulu

Hanke sisältää neljä (4) kokonaisuutta, jotka toteutetaan maalis-syyskuun aikana.

1) Kansainvälinen konferenssi Helsingissä, 11.-13.3.
2) Ihmisoikeudet ja kestävä kehitys -koulutus Helsingissä, 25.4.
3) Kestävän kehityksen vaikuttamistoiminnan työpaja /hybridi/, kesäkuun alku (päivämäärät tarkentuvat)
4) Kansainvälinen konferenssi Tallinnassa, syyskuun loppu (päivämäärät tarkentuvat)

Lisätiedot ja kysymykset:
Jenni Kauppila, jenni.kauppila [ät] ykliitto.fi

Yhteistyössä:

Ruotsin YK-liitto

Islannin YK-liitto

Sillamae Society for Child Welfare

 

Pohjoismaisen ministerineuvoston logo
Projekti on saanut tukea Pohjoismaiden ministerineuvoston tukiohjelmasta Norden 0–30 (2024).