Tiedote

Uusi YK ja ihmisoikeudet podcast on julkaistu

Uusimmassa jaksossa Ann-Mari Fröberg ja Rosa Puhakainen keskustelevat muun muassa siitä, miten saastuminen, luontokato ja elinympäristömme muutokset heijastuvat ihmisoikeuksiin.

YK ja ihmisoikeudet

Vuoden 2023 toisessa YK ja ihmisoikeudet -podcastin jaksossa ulkoministeriön ihmisoikeusneuvostotiimin vetäjä Ann-Mari Fröberg ja Suomen YK-liiton ihmisoikeusasiantuntija Rosa Puhakainen pohtivat ilmastonmuutoksen ja ympäristökysymysten merkitystä ihmisoikeuksien toteutumiselle.

Miten esimerkiksi saastuminen, luontokato ja elinympäristömme muutokset heijastuvat ihmisoikeuksiin?
Mihin valtiot ovat velvoitteissaan sitoutuneet?
Miten kansalaiset voivat omia oikeuksiaan puolustaa?

Lisäksi keskustellaan siitä, millaisia mahdollisuuksia tulevilla sukupolvilla, aikamme lapsilla ja nuorilla, on vaikuttaa elinkelpoisen maailman säilyttämiseen?

Entä riittääkö olemassa oleva ihmisoikeusjärjestelmä turvaamaan myös uusia kysymyksiä, joihin ei vielä ole sopimustason sitoumuksia?

Kuuntele jakso Soundcloudissa: YK ja ihmisoikeudet: ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset ihmisoikeusnäkökulmasta

Kuuntele jakso Spotifyssa: YK ja ihmisoikeudet: ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset ihmisoikeusnäkökulmasta