Tiedote

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen valtionavun lakkautus romahduttaa suomalaisen YK-viestinnän, vaikuttamisen ja koulutuksen – ”Suomessa ajetaan alas kansalaisyhteiskuntaa.”

Ulkoministeriö lakkauttaa kansalaisjärjestöjen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen toimintaan tarkoitetut valtionavut 2025 alkaen. Avustuksen lakkauttaminen halvaannuttaa Suomen YK-liiton toiminnan. Kyseinen avustus on kattanut noin puolet YK-liiton tuloista.

Tämäkö leikataan? Suomen YK-liitto 70 vuotta viestintää ja vaikuttamista (sakset), YK-liitto on ainoa kotimainen järjestö, jonka päätehtävänä on seurata YK:ta laaja-alaisesti ja viestiä siitä suomalaisille.

”Päätös kertoo siitä, että Suomessa ajetaan systemaattisesti alas kansalaisyhteiskuntaa. Meneillään on iso rakenteellinen muutos, jota tehdään tietoisesti”, sanoo Suomen YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukko. Rahoituksen leikkaaminen halvaannuttaa järjestöjen mahdollisuuksia vahtia vallanpitäjiä ja viestiä siitä, miten Suomi noudattaa kansainvälisiä sitoumuksia koskien ihmisoikeuksia, kestävää kehitystä sekä rauhaa ja turvallisuutta. ”Päätös heikentää kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä, yhteiskunnallisen vuoropuhelun mahdollisuuksia sekä luottamuksen ylläpitämistä”, painottaa Laukko. 

Päätös heikentää kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä, yhteiskunnallisen vuoropuhelun mahdollisuuksia sekä luottamuksen ylläpitämistä.

UTP-valtionavulla YK-liitto on ainoana suomalaisena kansalaisjärjestönä seurannut laaja-alaisesti YK:n agendaa, viestinyt siitä suomalaiselle yleisölle sekä vaikuttanut Suomen YK-politiikkaan toimimalla useissa YK-asioita käsittelevissä toimikunnissa, johtoryhmissä ja muissa yhteistyöverkostoissa. YK-liitto on kattojärjestö, joka edustaa jäsenjärjestöihinsä kuuluvia suomalaisia. Heitä on 1,3 miljoonaa. 

Muuta vastaavaa rahoituslähdettä tälle työlle ei ole olemassa.

”Elämme monikriisien aikakautta. On yhä tärkeämpää, että YK-liitto pystyy viestimään ihmisoikeuksista, rauhasta ja turvallisuudesta sekä kestävästä kehityksestä”, sanoo YK:n ystävät -verkoston puheenjohtaja, professori Helena Ranta.

Vaadimme: YK-liiton toimintaedellytysten ja valtioavustusten turvaamista, jotta voimme edistää avointa, moniäänistä ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa.   

Mitä lakkautuspäätös tarkoittaa käytännössä?  

  • Luotettavan ja ajankohtaisen tiedon välittäminen YK-asioista, ihmisoikeuksista, kestävästä kehityksestä sekä rauhasta ja turvallisuudesta romahtaa. Viime vuonna lähes miljoona suomalaista haki tietoa YK-liiton verkkosivuilta (ykliitto.fi sekä globalis.fi). 
  • Kestävän kehityksen koulutukset päättyvät. YK-liitto on ollut kysytty kouluttaja ja puhuja kestävän kehityksen teemoista niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Olemme tavoittaneet noin tuhat eri alojen asiantuntijaa vuodessa. 
  • YK-koulujen verkoston toiminta ajetaan alas. Verkostoon kuuluu 145 koulua, joissa on 64 000 oppilasta. 
  • Suomalaisten mahdollisuudet vaikuttaa Suomen YK-politiikkaan heikkenevät. 

 

Yhteystiedot: 

Toiminnanjohtaja 
Helena Laukko 
p. +358 44 781 0303 
Helena.laukko [ät] ykliitto.fi (Helena[dot]laukko[at]ykliitto[dot]fi) 

Vaikuttamistyön vastaava 
Jenni Kauppila 
p. +358 44 781 0302 
Jenni.kauppila [ät] ykliitto.fi (Jenni[dot]kauppila[at]ykliitto[dot]fi)