Tiedote

Taustatietoa YK-liiton ihmisoikeuslähettiläistä

Meille on tullut tiedusteluja liittyen YK-liiton ihmisoikeuslähettiläisiin. YK-liitto on nimittänyt kerran, vuonna 1998, kaikki kouluvierailijansa ihmisoikeuslähettiläiksi.

Vuonna 1954 perustetun Suomen YK-liiton tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Yhdistyneiden kansakuntien päämääriä ja toimintaa sekä kasvattaa ja kouluttaa suomalaisia maailmanlaajuisen vastuunsa tunteviksi ja kantaviksi kansalaisiksi.

Yksi kasvatus- ja koulutustoiminnan menetelmistä on ollut 1990-luvun loppupuolelta alkaen kouluvierailijoiden kouluttaminen. Koulutuksia on järjestetty eri teemoista ja pituus on vaihdellut yhdestä kolmeen päivään. Vierailijoita on koulutettu useita satoja. Ihmisoikeusjulistuksen juhlavuonna 1998 kouluvierailijat nimettiin juhlavuoden kunniaksi YK-liiton ihmisoikeuslähettiläiksi ja päivän koulutus keskittyi nimenomaan ihmisoikeuskysymyksiin. Juhlavuotta lukuun ottama YK-liitto ei ole käyttänyt ihmisoikeuslähettiläs-nimikettä.

Noudatamme kouluvierailijatoiminnassamme yhteistyössä muiden jäsenjärjestöjen kanssa luotua ”Kylässä koulussa  -kouluvierailuohjeistoa”. Koulutuksen jälkeen kouluvierailijat sitoutuvat toimimaan YK-liiton arvojen ja ohjeistossa annettujen kansainvälisyyskasvatuksen periaatteiden mukaisesti. Yksityishenkilöinä heillä toki on oikeus omiin mielipiteisiinsä, mutta YK-liiton kouluvierailijoina heidän tulee pitäytyä esityksissään YK:n ja YK-liiton arvoissa ja sanomassa.

Lisätietoa YK-liiton koulutustoiminnasta täällä.

Helena Laukko
Toiminnanjohtaja